Vuorottelukorvauksen hakeminen ja maksaminen

Vuorotteluvapaa sovitaan työnantajan kanssa kirjallisella vuorottelusopimuksella. Sopimuksen yksi kopio toimitetaan TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen vapaan alkamista. Vuorotteluvapaan alkaessa TE-toimisto antaa työttömyyskassalle kassaa sitovan lausunnon vuorotteluvapaan edellytyksistä.

Vuorottelukorvausta haetaan vuorottelukorvaushakemuksella, jonka voit tulostaa täältä.

Vuorotteluhakemukseen tulee liittää ainakin

  • palkanlaskijan tai työnantajan allekirjoittama palkkatodistus vähintään 52 viikolta ennen vuorotteluvapaan alkamista
  • kopio vuorottelusopimuksesta

Vuorottelukorvausta on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta lukien, josta korvausta halutaan saada.

Vuorottelukorvaushakemus ratkaistaan sen jälkeen kun kaikki tarvittavat selvitykset on saatu ja vapaa on alkanut. Ratkaisusta lähetetään kirjallinen päätös ensimmäisen maksuerän maksamisen yhteydessä. Jos hakemuksesi saapuu ennen vapaan alkamista, se ratkaistaan ensimmäisen vapaakuukauden aikana. Ennen vapaan alkua toimitettua hakemusta ei voida ratkaista ennakkoon, koska vuorottelukorvauksen saamiseen liittyvä TE-toimiston lausunto tulee kassalle aina vasta vapaan alkaessa.

Vuorottelukorvaus maksetaan kuukausittain jälkikäteen ja enintään viideltä päivältä viikossa. Jos teet vuorotteluvapaan aikana palkkatöitä, maksetaan vuorottelukorvaus työskentelykuukaudelta vasta sen jälkeen, kun olet toimittanut kassalle palkkalaskelman palkkatuloistasi. Muista ilmoittaa kassalle välittömästi jos alat työskennellä vuorotteluvapaan aikana.

Jokaisesta maksuerästä lähetetään maksuilmoitus. Ilmoituksen liitteenä on muutosilmoituslomake, jolla voit ilmoittaa vuorotteluvapaan aikana tapahtuvista muutoksista.

Vuorottelukorvaus on maksussa viimeistään seuraavan kuukauden ensimmäisen täyden viikon perjantaina.

Etuusoikeuteen vaikuttavista seikoista, kuten työsuhteen päättyminen, työn alkaminen tai muun sosiaalietuuden saaminen, on aina ilmoitettava välittömästi työttömyyskassalle sekä TE-toimistolle.