Työtulojen sovittelu muuttuu maksupäiväperusteiseksi 1.4.2019 lukien

Huhtikuun 2019 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä 1.4.2019 jälkeen tehdystä osa-aikatyöstä ja satunnaisesta keikkatyöstä saatu palkka huomioidaan palkanmaksupäivän mukaan. Muutoksen myötä työtunteja sisältävä hakemus voidaan käsitellä, vaikka palkkaa ei olisi maksettu saman hakujakson aikana. Palkka ilmoitetaan sen hakujakson aikana, jolloin se maksetaan.

Muutoksen tarkoituksena on tasata työttömyyden vaikutusta toimeentuloon ja nopeuttaa sovitellun päivärahan maksamista.

Muutos koskee osa-aikatyötä ja enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, joka on tehty 1.4.2019 jälkeen. Sen sijaan 31.3.2019 asti tehdyt työt sovitellaan edelleen ansaintaperusteisesti, eli sen hakujakson aikana, kun työ on tehty.

Mikäli sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, eli päivittäistä työaikaasi on lyhennetty, huomioidaan tulot muutoksen jälkeenkin ansaintaperusteisesti. Tämä lakimuutos ei siis vaikuta lyhennetylle työpäivälle lomautettuihin.

Hakemuksilla, jotka koskevat aikaa 1.4.2019 eteenpäin, tulee edelleen ilmoittaa toteutuneet työsuhteiset työt kuten tähänkin asti, sillä ne vaikuttavat työssäoloehdon kertymiseen ja aktiivisuusedellytyksen seurantaan. Sen lisäksi hakemuksella tulee jatkossa ilmoittaa, onko sen aikana maksettu palkkaa, työkorvausta tai muuta ansiotuloa. Huomioithan, että voit aina antaa lisätietoja hakemuksen viimeiseltä sivulta löytyvässä Lisätietoja-kohdassa.

Palkkalaskelman merkitys korostuu muutoksen myötä, joten toimitathan kassalle palkkalaskelman, josta ilmenee palkanmaksupäivä. Työpäivien työnantajatietoon on myös erityisen tärkeää ilmoittaa työnantajan eli palkanmaksajan nimi.