Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset ja vinkkejä päivärahan hakemiseen

Eduskunta hyväksyi työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset. 
Muutokset koskevat omavastuuaikaa, lomautetun enimmäisajan kulumista sekä jäsenyys- ja työssäoloehtoa. Laki on voimassa ajalla 15.4. – 6.7.2020.   

Omavastuu 

Muutoksen myötä sekä työttömälle että lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta myös omavastuuajalta, mikäli omavastuun ensimmäinen päivä on ajalla 16.3. – 6.7.2020.   

Lomautetun enimmäisaika 

Mikäli lomautus alkaa ajalla 16.3. – 30.6.2020, ei tällä ajalla maksettuja päiviä huomioida ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaikaan.  

Enimmäisaikaa koskeva muutos ei koske työttömiä, lomautukseen rinnastettavaa syytä eikä sääestettä.   

Jäsenyys- ja työssäoloehto 

Mikäli 26 kalenteriviikon jäsenyys- ja työssäoloehto eivät täyty, riittää jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymiseen 13 kalenteriviikkoa. Tällöin työssäoloehdon kerryttävää työtä on oltava vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja päivärahan ensimmäinen maksupäivä on oltava viimeistään 3.7.2020.  

Yrittäjän ei-omistavan asemassa olevan perheenjäsenen jäsenyys- ja työssäoloehto laskee 52 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon.  

 

Ansiopäivärahan hakeminen:   

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisen työttömyys- tai lomautuspäivänä
  2. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti. Lähetä kassalle hakemus, kun työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta on kulunut vähintään viikko. Suosittelemme lähettämään hakemuksen ja liitteet eAsioinnin kautta.  
  3. Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi pyydämme toimittamaan: 
    • lomautusilmoitus
    • palkkalaskelma hakujakson ajalta (jos lomautus vuoroviikoille, lyhennetylle työviikolle, lyhennetylle työpäivälle tai hakujakson ajalla satunnaisen keikkatyön palkanmaksupäivä)
    • Palkkatodistus, kts. tarkennuksia alla: 

Koska emme voi varmuudella tietää, että tulorekisteristä saatavat tiedot riittävät kaikissa tapauksissa, käsittelyn nopeuttamiseksi suosittelemme toimittamaan palkkatodistuksen hakemuksen liitteeksi.  

Kuukausipalkkainen kokoaikatyö (esimerkiksi 37,5h/viikko):  

Palkkatodistus 26 viikolta lomautusta edeltävään päivään tai edellisen palkkakauden viimeiseen päivään asti. Esimerkiksi: lomautus alkaa 6.4.2020, palkkatodistus voi olla joko 5.4. tai 31.3. asti, jos palkkakausi on kuukausi.  

Kuukausipalkkainen osa-aikatyö (esimerkiksi 25h / viikko):  

Palkkatodistus 26 viikolta lomautusta edeltävään päivään tai edellisen palkkakauden viimeiseen päivään asti. Esimerkiksi: lomautus alkaa 6.4.2020, palkkatodistus voi olla joko 5.4. tai 31.3. asti, jos palkkakausi on kuukausi. 

Tuntipalkkainen osa-aikatyö (vaihteleva työaika, esimerkiksi 15-25h / viikko):  

Palkkatodistus niin pitkältä ajalta, että vähintään 18-tuntisia työviikkoja on vähintään 26. Palkkatodistus voi olla lomautusta edeltävään päivään tai lomautusta edeltävän palkkakauden viimeiseen päivään asti. Esimerkiksi: lomautus alkaa 6.4.2020, palkkatodistus voi olla joko 5.4. tai 31.3. asti, jos palkkakausi on kuukausi. 

Satunnainen luova keikkatyö (esimerkiksi yksittäisiä esiintymiskeikkoja) 

Palkkalaskelmat hakemusta edeltävän kahdeksan kuukauden ajalta. Jos palkkalaskelmasta ei ilmene tarkka työpäivä / tarkat työpäivät, selvitäthän ne kassalle erillisellä omalla työpäivälistauksella. Jos keikkatyöt on tehty kokoaikatyön ohella, riittää pelkät palkkalaskelmat samalta ajalta kuin kokoaikatyön palkkatodistus (26 viikkoa). 

 

Verokorttia ei tarvitse toimittaa, kassa saa ne suoraan verottajalta. Myös etuuksia varten haetut muutosverokortit tulevat automaattisesti kassalle, jos olet ilmoittanut verottajalla etuuden maksajaksi työttömyyskassa Finkan.

 

Esimerkkejä päivärahan hakemisesta erilaisissa tilanteissa 

Kokonaan lomautettu / työtön: 
 
Lomautus / työttömyys alkaa 14.4.
Lähetä kassalle hakemus ajalle 14.4. – 20.4. Hakemuksen voit lähettää aikaisintaan 21.4.
Seuraavan hakemuksen voit lähettää ajalle 21.4. – 30.4. aikaisintaan 1.5. jne. kalenterikuukausittain, siihen saakka, kunnes lomautus / työttömyys päättyy. 

 

Vuoroviikkolomautus: 

Lähetä hakemukset pelkille lomautusviikoille (maanantaista sunnuntaihin). 

 

Lomautettu lyhennetylle työviikolle, eli viikon aikana on kokonaan lomautettuja päiviä ja kokonaisia työpäiviä: 
 
Lomautus alkaa 6.4.
Lähetä kassalle hakemus ajalle 6.4. – 12.4. Merkitse hakemukseen toteutuneet työpäivät. Lomautuspäiville merkitään työtön. Hakemuksen voit lähettää aikaisintaan 13.4. Seuraavan hakemuksen voit lähettää aikaisintaan ajalle 13.4. – 3.5. aikaisintaan 4.5.  

 

Lomautettu lyhennetylle työpäivälle, eli viikon aikana on lomautuksen vuoksi vajaita työpäiviä (esimerkiksi töitä 4 tuntia päivässä)
 
Lomautus alkaa 27.4. 
Lähetä kassalle hakemus ajalle 27.4. – 3.5. Merkitse hakemukseen toteutuneet työpäivät. Mikäli työpäivien lisäksi on kokonaan lomautettuja päiviä, merkitään niille työtönHakemuksen voit lähettää aikaisintaan 4.5. Seuraava hakemuksen voit lähettää kassalle ajalle 4.5. – 31.5. aikaisintaan 1.6. 

Lyhennetyn työviikon ja lyhennetyn työpäivän jatkohakemukset tulee lähettää neljän kalenteriviikon (ma-su) hakujaksoissa, ellei kassa anna sinulle tapauskohtaisesti muuta ohjetta.  

 

Turvataksemme käsittelyresurssit, pyydämme välttämään tarpeettomia yhteydenottoja. 

Ennen yhteydenottoa pyydämme tarkistamaan, löydätkö kysymykseesi vastauksen kassan kotisivuilta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta osoitteesta www.tyj.fi.

 

Lisätietoja:

UKK lomautuksista ja koronasta, TYJ

UKK palkanlaskijoille, TYJ