Työttömyysturvalain muutokset, apuraha sekä ohjeita päivärahan hakemiseen ja liitteisiin

Eduskunta on hyväksynyt ansiopäivärahan suojaosan korotuksen sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisen. Muutokset ovat väliaikaisia. 

 

Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa. 

Muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron suojaosaa sovelletaan kohdallasi ensimmäisen kerran kesäkuun ajalta maksettavaan päivärahaan. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla. Neljän viikon hakujaksoilla suoja-osa nousee 465 euroon. 

 

Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 724-1042 euroa kuukaudessa ja avustusta maksetaan enintään 2 kuukauden ajalle.  

Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee lakimuutoksen myötä 3 tunnista 2 tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut 2 tuntia jo aiemmin. 

2 tunnin työmatkaedellytys koskee 12.6.2020 lukien ja ennen 1.1.2021 alkavia työsuhteita.  

 

www.tyj.fi 

 

Hallitus on esittänyt aiemmin voimaan tulleiden väliaikaisten muutosten (työssäoloehdon lyhentäminen, omavastuuajan poistaminen, enimmäisaikalaskurin jäädyttäminen) jatkamista 31.12.2020 asti. Eduskunta on vahvistanut osan lakimuutoksista 22.6.2020.

 

Suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevien väliaikaisten lakimuutosten voimassaoloa on jatkettu vuoden 2020 loppuun.

 

https://www.tyj.fi/news/paivitetty-koonti-valiaikaisista-lakimuutoksista/

 

Työskentely apurahalla 

Mikäli olet saanut työskentelyapurahan, tutustuhan oheiselta sivulta löytyviin lisätietoihin ja ohjeisiin.  

https://finka.fi/ansiopaivaraha/paa-ja-sivutoiminen-yrittajyys/tyoskentely-apurahalla/ 

 

Ansiopäivärahan hakeminen 

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisen työttömyys- tai lomautuspäivänä
  2. Päivärahaa haetaan aina takautuvasti. Lähetä kassalle hakemus, kun työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta on kulunut vähintään viikko. Suosittelemme lähettämään hakemuksen ja liitteet eAsioinnin kautta.  
  3. Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi pyydämme toimittamaan:  
  • lomautusilmoitus 
  • palkkalaskelma hakujakson ajalta (jos lomautus vuoroviikoille, lyhennetylle työviikolle, lyhennetylle työpäivälle tai hakujakson ajalla satunnaisen keikkatyön palkanmaksupäivä) 
  • Palkkatodistus, kts. tarkennuksia alla:  

Koska emme voi varmuudella tietää, että tulorekisteristä saatavat tiedot riittävät kaikissa tapauksissa, käsittelyn nopeuttamiseksi suosittelemme toimittamaan palkkatodistuksen hakemuksen liitteeksi.  

Kuukausipalkkainen kokoaikatyö (esimerkiksi 37,5h/viikko):   

Palkkatodistus 26 viikolta lomautusta edeltävään päivään tai edellisen palkkakauden viimeiseen päivään asti. Esimerkiksi: lomautus alkaa 6.4.2020, palkkatodistus voi olla joko 5.4. tai 31.3. asti, jos palkkakausi on kuukausi.   

Kuukausipalkkainen osa-aikatyö (esimerkiksi 25h / viikko):   

Palkkatodistus 26 viikolta lomautusta edeltävään päivään tai edellisen palkkakauden viimeiseen päivään asti. Esimerkiksi: lomautus alkaa 6.4.2020, palkkatodistus voi olla joko 5.4. tai 31.3. asti, jos palkkakausi on kuukausi.  

Tuntipalkkainen osa-aikatyö (vaihteleva työaika, esimerkiksi 15-25h / viikko):   

Palkkatodistus niin pitkältä ajalta, että vähintään 18-tuntisia työviikkoja on vähintään 26. Palkkatodistus voi olla lomautusta edeltävään päivään tai lomautusta edeltävän palkkakauden viimeiseen päivään asti. Esimerkiksi: lomautus alkaa 6.4.2020, palkkatodistus voi olla joko 5.4. tai 31.3. asti, jos palkkakausi on kuukausi.  

Satunnainen luova keikkatyö (esimerkiksi yksittäisiä esiintymiskeikkoja)  

Palkkalaskelmat hakemusta edeltävän kahdeksan kuukauden ajalta. Jos palkkalaskelmasta ei ilmene tarkka työpäivä / tarkat työpäivät, selvitäthän ne kassalle erillisellä omalla työpäivälistauksella. Jos keikkatyöt on tehty kokoaikatyön ohella, riittää pelkät palkkalaskelmat samalta ajalta kuin kokoaikatyön palkkatodistus (26 viikkoa).  

 

Verokorttia ei tarvitse toimittaa, kassa saa ne suoraan verottajalta. Myös etuuksia varten haetut muutosverokortit tulevat automaattisesti kassalle, jos olet ilmoittanut verottajalla etuuden maksajaksi työttömyyskassa Finkan. 

 

Esimerkkejä päivärahan hakujaksoista erilaisissa tilanteissa  

Kokonaan lomautettu / työtön: 

Lomautus / työttömyys alkaa 14.4.
Lähetä kassalle hakemus ajalle 14.4. – 20.4. eli yhdelle viikolle. Hakemuksen voit lähettää aikaisintaan 21.4.
Seuraavan hakemuksen voit lähettää ajalle 21.4. – 30.4. aikaisintaan 1.5. jne. kalenterikuukausittain, siihen saakka, kunnes lomautus / työttömyys päättyy.  

 

Vuoroviikkolomautus:  

Lähetä hakemukset pelkille lomautusviikoille (maanantaista sunnuntaihin).  

 

Lomautettu lyhennetylle työviikolle, eli viikon aikana on kokonaan lomautettuja päiviä ja kokonaisia työpäiviä: 

Lomautus alkaa 6.4.
Lähetä kassalle hakemus ajalle 6.4. – 12.4. Merkitse hakemukseen toteutuneet työpäivät. Lomautuspäiville merkitään työtön. Hakemuksen voit lähettää aikaisintaan 13.4. Seuraavan hakemuksen voit lähettää aikaisintaan ajalle 13.4. – 3.5. aikaisintaan 4.5.   

 

Lomautettu lyhennetylle työpäivälle, eli viikon aikana on lomautuksen vuoksi vajaita työpäiviä (esimerkiksi töitä 4 tuntia päivässä): 

Lomautus alkaa 27.4. 
Lähetä kassalle hakemus ajalle 27.4. – 3.5. Merkitse hakemukseen toteutuneet työpäivät. Mikäli työpäivien lisäksi on kokonaan lomautettuja päiviä, merkitään niille työtön. Hakemuksen voit lähettää aikaisintaan 4.5. Seuraava hakemuksen voit lähettää kassalle ajalle 4.5. – 31.5. aikaisintaan 1.6.  

Lyhennetyn työviikon ja lyhennetyn työpäivän jatkohakemukset tulee lähettää neljän kalenteriviikon (ma-su) hakujaksoissa, ellei kassa anna sinulle tapauskohtaisesti muuta ohjetta.   

Lähetä hakemuksen yhteydessä palkkalaskelma hakujaksolle osuneista palkanmaksupäivistä.  

 

Turvataksemme käsittelyresurssit, pyydämme välttämään tarpeettomia yhteydenottoja.  

Ennen yhteydenottoa pyydämme tarkistamaan, löydätkö kysymykseesi vastauksen kassan kotisivuilta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta osoitteesta www.tyj.fi. 

 

Lisätietoja: 

UKK lomautuksista ja koronasta, TYJ 

UKK palkanlaskijoille, TYJ