Työttömyyskorvaus

Työttömyyskorvaus – mitä se on?

Työntekijän jäädessä työttömäksi on ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittautuminen TE-toimistoon tulee tehdä siitä huolimatta, kuuluuko työttömyyskassaan vai ei, sillä se on edellytys työttömyyskorvauksen maksamiselle. TE-toimisto antaa tietojesi perusteella myönteisen tai kielteisen päätöksen oikeudestasi työttömyyskorvaukseen.
Työttömyyskorvaus on sana, joka yleisesti käsitetään tarkoittavan työttömyyden ajalta saatavaa etuutta. Käytännössä työttömyyden ajalta maksettavat etuudet poikkeavat toisistaan nimiltään ja suuruuksiltaan, riippuen maksavasta tahosta. Työttömyyskorvauksella voidaan siis tarkoittaa ansiopäivärahaa kun on kyseessä työttömyyskassasta ja peruspäivärahaa sekä työmarkkinatukea, kun KELA on maksajana.

Miten voin työttömänä saada työttömyyskorvausta?

Työttömyyskassa Finkan jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada työttömyyskorvausta, eli ansiopäivärahaa. Saadaksesi työttömyyskorvausta Finkasta, sinun tulee täyttää kassan jäsenyys- ja työssäoloehdot. Käytännössä siis sinun tulee kassan jäsenyysaikana kerryttää 26 työssäoloehtoviikkoa. Voit kerryttää työssäoloehtoviikkoja pääsääntöisesti aina yhden viikon jokaisesta vähintään 18 tunnin työviikosta. Näiden ehtojen täytyttyä TE-toimisto tutkii oikeutesi työttömyyskorvaukseen ilmoittauduttuasi työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyyskorvausta voit tämän jälkeen hakea takautuvasti ensimmäisen kerran kahden viikon työttömyyden jälkeen ja seuraavaksi aina kuukauden tai neljän viikon jaksoissa.

Miten haen työttömyyskorvaukseni?

Työttömyyskassa Finkasta voit hakea työttömyyskorvausta helpoiten e-asiointimme kautta. Tarvitse e-asiointiin tunnistautumista varten voimassa olevat verkkopankkitunnukset. Kirjautumisen jälkeen pääset e-asiointiin jättämään ansiopäivärahahakemuksen ja tarvittaessa myös muuttamaan yhteystietojasi.
Varmistaaksesi työttömyysturvasi ja saadaksesi työttömyyskorvauksen Finkasta, liity jäseneksi verkkosivuillamme. Työttömyyskassa Finkaan kuuluminen on vakuutus työttömyyden varalle. Finkan jäsenenä sinun on mahdollista myös hakea vuorottelukorvausta tai ansiopäivärahaa lomautuksen ajalta. Liity työttömyyskassa Finkaan, se on ajankohtaista juuri nyt.