Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020

Työttömyyskassat alkavat saada palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020. Tulorekisterin myötä ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitse jatkossa liittää niin paljon tietoja.

Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista vuoden 2019 alusta alkaen. Työttömyyskassat alkavat saada nämä palkkatiedot käyttöönsä vuodenvaihteesta lähtien.

Tulorekisterin myötä työttömyyskassat noutavat työttömyysturvaa hakevan jäsenen palkkatiedot ensisijaisesti tulorekisteristä. Tämä tarkoittaa, että työnantajan ei useimmin enää tarvitse täyttää erillistä palkkatodistusta henkilön jäädessä työttömäksi. Palkkatietoja käytetään työttömyyskassassa ansiopäivärahan määrän laskemiseen ja päivärahaoikeuden tutkimiseen.

Erillisiä palkka- tai työsuhdetietoja pyydetään jatkossakin silloin, kun tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, ja silloin, kun tulorekisterin tiedot eivät henkilön tilanteessa riitä päivärahahakemuksen käsittelyyn.

 

Käyttöönottovaiheessa palkkalaskelma nopeuttaa käsittelyä

Työttömyyskassa Finka tulee saamaan tulorekisterin tiedot käyttöönsä automaattista rajapintaa käyttäen. Tämän automaattisen rajapinnan käyttöönotto tapahtuu alkuvuoden 2020 aikana. Käyttöönoton aikataulu riippuu mm. siitä, että tietosuojasäännökset estävät rajapinnan kautta haettavien tietojen testauksen ennen vuodenvaihdetta.

Saat työnantajaltasi palkkalaskelman / ansioerittelyn aina palkanmaksupäivän yhteydessä. Kun satunnaisen / osa-aikatyön palkanmaksupäivä ajoittuu hakemuksen ajalle, toimitathan palkkalaskelman hakemuksen liitteeksi myös 1.1.2020 lukien, jotta kassalla on varmuudella käytettävissä kaikki hakemukselle kuuluvat tiedot. Näin hakemuksen käsittely nopeutuu ja lisäselvityspyyntöjen tarve vähenee.

Ensihakemuksen yhteydessä tarvitsemme erillisen palkkatodistuksen vähintään 26 kalenteriviikon työssäoloehdon ajalta ennen työttömyyttä (linkki lomakkeeseen).

Kun työttömyyskassalla on käytettävissä tulorekisterin tiedot automaattisen rajapinnan kautta, eikä palkkatodistuksia / palkkalaskelmia enää lähtökohtaisesti tarvita, tiedotamme asiasta uudelleen.

 

Työnantajan tapa käyttää tulorekisteriä vaikuttaa liitteiden tarpeeseen

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

 

Hakemusten käsittelyn jouduttamiseksi pyydämme lähettämään hakemuksen liitteet toistaiseksi, kuten aikaisemminkin. 

 

Ohje työnantajalle: Työttömyyskassan tarvitsemat tiedot tulorekisteristä.