Tietopaketti työvoimapoliittisista muutoksista

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät työvoimapoliittiset lakimuutokset työttömyysturvaan, jotka tulevat voimaan 1.1.2017.

 

Omaehtoiset opinnot

Lakimuutoksen myötä kulukorvausta ei enää makseta omaehtoisten opintojen ajalta. Muutos koskee opintoja, jotka on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen.

 

Lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta

Lakimuutoksen myötä enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta maksetaan soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystulon vaikutus. Aiemmin soviteltua päivärahaa on voitu maksaa vain sivutoimisen yritystoiminnan ajalta. Päätoiminen yritystoiminta on estänyt päivärahan maksamisen.

 

Palkkatukityö

Palkkatukityö tarkoittaa työtä, jonka palkkakustannuksiin työnantaja on saanut tukea TE-toimistolta.

Lakimuutoksen myötä vain 75 % palkkatukityöstä luetaan työssäoloehtoon, kun aiemmin palkkatukityö kerrytti ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa täytenä. Täyttääkseen 26 viikon mittaisen työssäoloehdon henkilön on siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Työssäoloehto kertyy kuitenkin jatkossakin täytenä, jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella.

 

Palkanalennus tuotannollisista ja taloudellisista syistä ei vaikuta päivärahaan

Lakiin palautetaan vuosina 2010-2012 ja 2014-2015 voimassa ollut säädös, jonka mukaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuta päivärahan määrään. Yleensä henkilön päiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palkan perusteella. Lakimuutoksen myötä päiväraha lasketaan kuitenkin palkanalennusta edeltävän palkan mukaan.

 

Rekrytointikokeilu

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä henkilö ja työnantaja voivat selvittää, sopiiko henkilö tiettyyn työhön rekrytointikokeilulla. Rekrytointikokeilu on vapaaehtoinen. Sillä ei ole vähimmäiskestoa tai -laajuutta ja sen voi lopettaa ilman seurauksia. Poissaoloilla ei ole vaikutusta työttömyysturvaan ja niistä ei tarvitse ilmoittaa. Rekrytointikokeilu voi enimmillään kestää yhden kuukauden.

Jos työnantaja palkkaa rekrytointikokeiluun osallistuneen henkilön kokeilun jälkeen, kokeiluaika vähennetään koeajasta. Rekrytointikokeilun ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Kyseessä ei kuitenkaan ole työllistymistä edistävä palvelu, eikä kokeilun ajalta näin ollen makseta kulukorvausta tai korotettua päivärahaa palvelun perusteella.

Laki rekrytointikokeilusta on voimassa vuosina 2017-2018.

 

Liikkuvuusavustus

Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahan saajat tulevat liikkuvuusavustuksen piiriin.

Uusi liikkuvuusavustus korvaa työttömälle matka- tai muuttokustannuksia silloin, kun työmatka päivässä on yhteensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (n. 700 € / kk) ja sitä maksetaan työsuhteen kestosta riippuen enintään kahden kuukauden ajan. Työsuhteen on aina kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaa työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela. Liikkuvuusavustuksesta pidätetään vero samalla tavalla kuin ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta.

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista!

 

Työttömän määräaikaishaastattelut

Työtön haastatellaan ensimmäisen kerran kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. TE-toimisto voi olla järjestämättä tätä ensimmäistä haastattelua, jos se on ilmeisen tarpeetonta. TE-toimiston on kuitenkin järjestettävä työttömälle haastattelu viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein.