Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader. Ifall du tar emot ett heltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger tre timmar eller ett deltidsarbete vars totala arbetsresa per dag överstiger två timmar bör du kontrollera rätten till rörlighetsunderstöd från arbetslöshetskassan.

Rörlighetsunderstödets belopp motsvarar till storleken grunddagpenningens belopp (33,78 år 2021) utan förhöjningsdelar eller barnförhöjning och det betalas för fem dagar i veckan.

Rörlighetsunderstödets varaktighet beror på arbetets längd enligt följande:

Arbetets minimilängd Understödets varaktighet
2 mån 1 mån
3 mån 1,5 mån
4 mån 2 mån

Betalningen av understödet förutsätter att

  • din arbetsresa fram och tillbaka varar i över tre timmar per dag för heltidsarbete och i över två timmar per dag för deltidsarbete. Arbetsresans längd räknas enligt de omständigheter som varar vid den tidpunkt då arbetet påbörjas, eller om du flyttar på grund av arbetet, enligt de omständigheter som varar vid den tidpunkt då du och arbetsgivaren kommer överens om arbetet.
  • du är berättigad till arbetslöshetsdagpenning precis innan du påbörjar arbetet
  • ditt arbete varar i minst 2 månader

Observera att du kan ansöka om understödet även om du inte har alla nödvändiga bilagor, såsom t.ex. arbetskontraktet. Bilagorna kan skickas till arbetslöshetskassan i efterhand. Understödet skall ansökas inom tre månader från att arbetet påbörjats.