Permittering

Du kan ansöka inkomstrelaterad dagpenning, när du har blivit permitterad.

 

Man tillämpar samma förutsättningar för dagpenningsansökning och betalning i permmitering, som sökande borde vara helt arbetslös.  Anmäl dig som arbetssökande i arbets- och näringsbyrån senast första dag du är permitterad. Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande.

 

Ansköka dagpenning rektoaktivt också för den tiden, när du är permitterad. Fyll första ansökan för två kalendarveckor från måndag till söndag. Fyll fortsättningsansökningar för fyra kalendarveckor eller för en månad. Kassa ställer den lämplig ansökningsperioden, när den första ansökan behandlas. Du kan fylla i och skicka ansökan i den elektroniska tjänsten eller skicka det via post. Du kan också skicka de bilagorna i eTjänst.

 

 Det är bättre att skicka första ansökan för längre period  om permittering förverkligas i turen (arbetar varannan vecka, förkortad arbetsveckor eller förkortad arbetsdagar. På detta sätt kassa ska kolla hela den sjävrisktiden (tiden som besvarar fem helt arbetslösa dagarna). Självrisktid åldras inte i tre månader. Första ansökan kan du lämna in för ett eller två manads period, om permittering förverkligas turvis eller som förkortad arbetsvecka.

 

När du skickar första ansökan, bifoga också löneintyg för minst 26 arbetsveckorna före permittering, kopia på arbetsavtalet och kopia på permitteringsmeddelande. Om din permittering är partiell (förkortad arbetsvecka/arbetsdag eller permittering är turvis, kassa behöver också de lönespecikationerna för att kolla det avdrag som har gjorts på lönen p.g.a permittering.

 

Om den permittering förverkligas med längre tidsintervall och det arbetsperioder är kortare än 6 månad, räcker det att du skickar de lönespecifikationer för arbete mellan permitteringsperioder och det nya permitteringsmeddelandet. Du behöver sända kopia på arbetsavtal bara en gång.