Maximibetalningstiden

Den inkomstrelaterade dagpenningens maximibetalningstid beror på din arbetshistoria och ålder enligt följande:

 Arbetshistoria  Ålder  Maximitid
 Högst tre år  –  300 dagar
 Mer än tre år  –  400 dagar
 Minst fem år under de senaste 20 åren  Minst 58 år  500 dagar

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan, således motsvarar 500 dagar 100 veckor, 400 dagar 80 veckor och 300 dagar 60 veckor.

Maximitiden börjar från början när arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor uppfylls på nytt. Arbetshistoria och ålderskriterium granskas alltid i början av en ny maximitid. Om din arbetslöshet fortsätter när den maximala utbetalningstiden går ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas efter maximibetalningstiden tills du fyller 65 år i form av tilläggsdagar om:

  • du är född 1950–1954 och fyller 59 år innan maximibetalningstiden löper ut
  • du är född 1955–1956 och fyller 60 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
  • du är född 1957 eller senare och fyller 61 år innan maximibetalningstiden löper ut

En förutsättning är dessutom att du har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

En person född åren 1950–1957 kan enligt egen önskan gå i pension vid 62 års ålder utan förtidsminskning efter tilläggsdagarna. I detta fall gäller rätten till ålderspension för en arbetslös person som uppfyller alla nedan angivna villkor. Personen

  • är född åren 1950–1957
  • har fyllt 62 år
  • har fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar under den månad som föregår pensioneringen för åtminstone en dag