Ny beräkning av dagpenning och skyddsreglerna

Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på nytt då arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls. En ny nivå på dagpenningen beräknas även om det förekommer obetalda dagar vid nedräkningen av de tidigare maximibetalningstiden. Vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas lönen under sådana kalenderveckor då arbetsvillkoret ackumuleras. Inkomstrelaterad dagpenning beräknas högst en gång per år.

Skyddsreglerna:

  • Om din maximitid inte har uppfyllts när din inkomstrelaterade dagpenning räknas på nytt, är den nya dagpenningen minst 80 % av den tidigare betalda dagpenningen.
  • Om du har fyllt 58 år när ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt, räknas dagpenningen inte på nytt om inte den lön som ligger till grund för dagpenningen är högre än tidigare.
  • Om ditt arbetsvillkor har uppfyllts i arbete som har ordnats på grundval av sysselsättningsskyldighet för åldrande räknas dagpenningen inte på nytt om inte den lön som ligger till grund för dagpenningen är högre än tidigare (gäller för personer som har fyllt 57 år och som omfattas av arbete som ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten).
  • Den inkomstrelaterade dagpenningen räknas inte på nytt om du har deltagit i sysselsättningsfrämjande service under den tid då arbetsvillkoret uppfylls (gäller för personer som fyllt 60 år och omfattas av arbete som ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten).

Personer som fyllt 57 år och vars maximitid har löpt ut omfattas av arbete som ordnas på grundval av sysselsättningsskyldigheten. Ytterligare information om sysselsättningsskyldigheten får du från din egen TE-byrå eller Jobblinjens rådgivning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa.