Beskattning

Den inkomstrelaterade dagpenningen är förskottsinnehållspliktig inkomst.

Arbetslöshetskassan får information om medlemmarnas beskattning direkt från skattemyndigheten i början av året. Förskottsinnehållningsprocenten på skattekort utfärdade för lön höjs vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning till minst 25 procent.

Du kan beställa ett ändringsskattekort från skattemyndigheten för förmånen. Förskottsinnehållningen på den inkomstrelaterade dagpenningen följer i detta fall skattekortet utan höjning av procenten.

Ett nytt skattekort får du snabbast från Skatteförvaltningens webbtjänst.