Inkomstrelaterad dagpenning

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa och alterneringsersättning till alterneringslediga.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. (TYJ) är en intresse- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.