Finka

Vi är en öppen löntagarkassa för alla med åtminstone andra stadiets examen. Skapande branschers (skådespelare, musiker, journalister) utkomstskydd är vårt specialområde. Vår verksamhet baserar sig på ömsesidigt ansvar.

Vi har för närvarande cirka 18 000 medlemmar.

Vi betjänar våra medlemmar med hög kompetens både beträffande ansökande och beviljande av förmåner, samtidigt som vi ständigt utvecklar våra elektroniska tjänster.

Med en årlig medlemsavgift säkrar du ekonomisk trygghet ifall du blir arbetslös eller permitterad.