Medlemsavgift

Finansinspektionen fastställer årligen kassans medlemsavgift, som för år 2021 är 198 euro. När du ansluter dig till kassan under pågående kalenderår är medlemsavgiften 16,50 euro per medlemskapsmånad..

Om du vill att medlemsavgiften avdras direkt från din inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning så kan du meddela om det via e-post: jasenyys@finka.fi.

Medlemsavgiften kan du betala på en gång eller i tre rater. Underlåtenhet att betala medlemsavgiften kan leda till avskedande från kassan.

För att hålla medlemskapet i kraft skall medlemsavgiften betalas även när du är arbetslös, studerar, är föräldra-/vårdledig eller fullgör bevärings-/civiltjänst.

Du kan kontrollera din medlemsavgift och uppdatera dina kontaktuppgifter i eTjänsten.

Kassans medlemsavgift är avdragsgill och information om den betalda medlemsavgiften överförs automatiskt till skattemyndigheten.