Medlemsavgift

Finansinspektionen fastställer årligen kassans medlemsavgift, som för år 2020 är 159 euroa. När du ansluter dig till kassan under pågående kalenderår är medlemsavgiften 13,25 euro per medlemskapsmåand.

Om du vill att medlemsavgiften avdras direkt från din inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning så kan du meddela om det via e-post: jasenyys@finka.fi.

Medlemsavgiften kan du betala på en gång eller i tre rater. Underlåtenhet att betala medlemsavgiften kan leda till avskedande från kassan.

För att hålla medlemskapet i kraft skall medlemsavgiften betalas även när du är arbetslös, studerar, är föräldra-/vårdledig eller fullgör bevärings-/civiltjänst.

Du kan kontrollera din medlemsavgift och uppdatera dina kontaktuppgifter i eTjänsten.

Kassans medlemsavgift är avdragsgill och information om den betalda medlemsavgiften överförs automatiskt till skattemyndigheten.

BLI MEDLEM E-TJÄNSTER

Arbetslöshetskassa Finka
Banvaktsgatan 2 B, 00520 Helsingfors

Telefonservice:
09 8689 400

Frågor angående förmåner:
ansioturva@finka.fi

Frågor angående medlemskap:
jasenyys@finka.fi