Bli medlem

Medlemskap i arbetslöshetskassan kan säkra din försörjning om du blir arbetslös eller permitterad.

Du kan bli medlem om du inte fyllt 68 år och

  • fullgjort andra stadiets utbildning
  • arbetar i redaktionellt arbete
  • arbetar med scenekonst som musiker, sångare eller skådespelare eller
  • arbetar som lärare på ovannämnda områden eller
  • arbetar i fackorganisationer eller andra organisationer inom ovannämnda områden eller
  • studerar en av de ovannämnda utbildningar eller yrken

Finansinspektionen fastställer årligen kassans medlemsavgift, vilket för år 2021 är 198 euro. När du går med i kassan under kalenderåret betalar du medlemsavgiften enligt antalet medlemskapsmånader. År 2021 kostar medlemskapet 16,50 euro / månad.