Bli medlem

Medlemskap i arbetslöshetskassan kan säkra din försörjning om du blir arbetslös eller permitterad.

Du kan bli medlem om du inte fyllt 68 år och

  • fullgjort andra stadiets utbildning
  • arbetar i redaktionellt arbete
  • arbetar med scenekonst som musiker, sångare eller skådespelare eller
  • arbetar som lärare på ovannämnda områden eller
  • arbetar i fackorganisationer eller andra organisationer inom ovannämnda områden eller
  • studerar en av de ovannämnda utbildningar eller yrken

Finansinspektionen fastställer årligen kassans medlemsavgift, vilket för år 2020 är 159 euro. När du går med i kassan under kalenderåret betalar du medlemsavgiften enligt antalet medlemskapsmånader. År 2020 kostar medlemskapet 13,25 euro / månad.

BLI MEDLEM E-TJÄNSTER

Arbetslöshetskassa Finka
Banvaktsgatan 2 B, 00520 Helsingfors

Telefonservice:
09 8689 400

Frågor angående förmåner:
ansioturva@finka.fi

Frågor angående medlemskap:
jasenyys@finka.fi