Blanketter

Om du blir permitterad eller arbetslös kan du skicka din ansökan via eTjänsten.

Ifall du inte vill använda eTjänsten kan du skriva ut ansökningsblanketten och skicka den till kassan per post. Genom att fylla i ansökan omsorgsfullt och bifoga alla nödvändiga bilagor påskyndar du handläggandet av din ansökan.

 

Ansokan om inkomstrelaterad dagpenning

Löneintyg för arbetslöshetskassa

Anvisningar för ifyllande av löneintyg

Utredning över arbetstid och lön per kalendervecka

Ansökan om alterneringsersättning

Alterneringsavtal

Ansokan om rorlighetsunderstod