Alterneringsledighet

Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare som arbetar heltid tar ut alterneringsledighet enligt ett avtal med arbetsgivaren och där arbetsgivaren för denna tid anställer en person som varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Under perioden av alterneringsledighet betalas alterneringsersättning. Beloppet för alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning du skulle ha rätt till om du är arbetslös.

Arbetslöshetskassan betalar alterneringsersättning till sina medlemmar. Ansökan om alterneringsersättning skickas till den egna arbetslöshetskassan när ledigheten börjar. Innan du skickar in ansökan kan du kontakta arbetslöshetskassan och kontrollera att du uppfyller kravet på 20 års arbetshistoria som är ett villkor för betalningen av ersättning.

Närmare inforamtion om alterneringsledighet hittar du på Tyj:s webbsidor.