Työsuhde irtisanottu? Sopimus työsuhteen päättymisestä? Työnantaja maksaa paketin? Mitä nyt?

Tulitko irtisanotuksi? Oletko tehnyt sopimuksen työsuhteen päättymisestä? Maksaako työnantaja sinulle työsuhteen päättymiseen liittyvän korvauksen eli taloudellisen etuuden?  

Mitä nyt?  

1) Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi  

Tarkista työsuhteesi viimeinen päivä joko irtisanomisilmoituksesta tai sopimuksesta. Irtisanomisajalla olet vielä työsuhteessa ja työsuhde päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä.  

Jos työnantaja ei ole noudattanut irtisanomisaikaa ja maksaa sinulle irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta, työsuhde päättyy heti työnantajan ilmoittamana päivänä.

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana päivänä. Jos työsuhteesi päättyy esimerkiksi 30.11., ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään 1.12. Kerro TE-toimistolle päättyikö työsuhteesi irtisanomiseen vai sopimukseen, sillä TE-toimisto tutkii aiheutuuko työsuhteen päättymisestä karenssia. Ilmoita TE-toimistolle myös kaikista muista mahdollisista seikoista, esimerkiksi yritystoiminnasta jne.  

2) Lähetä ansiopäivärahahakemus  

Hakemuksen kassalle voit lähettää kahden viikon työttömyyden jälkeen. Jos ensimmäinen työttömyyspäiväsi on esimerkiksi 1.12., voit lähettää ensimmäisen hakemuksen 15.12. ajalle 1.12. – 14.12. 

Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio irtisanomisilmoituksesta / työsuhteen päättämissopimuksesta. Jos työsopimus on tallessa, toimita myös siitä kopio. Suosittelemme toimittamaan myös palkkatodistuksen hakemuksen liitteeksi, sillä emme voi etukäteen taata, että tulorekisterin tiedot riittävät. Toimittamalla palkkatodistuksen, nopeutat hakemuksen käsittelyä.  

Jos työnantaja maksaa sinulle työsuhteen päättymisen liittyvän korvauksen eli taloudellisen etuuden, siirtää se päivärahan maksamisen aloitusta, eli taloudellinen etuus jaksotetaan. Voit siitä huolimatta lähettää meille hakemuksen kahden viikon työttömyyden jälkeen. Tällöin selvitämme mm. tarkan päivän mihin asti tuo taloudellinen etuus vaikuttaa ja saat siitä päätöksen. Muista ilmoittautua taloudellisesta etuudesta huolimatta heti työsuhteen päätyttyä TE-toimistoon. 

Emme valitettavasti voi etukäteen arvioida tai laskea päivärahan suuruutta, maksamisen aloitusta tai muita sellaisia seikkoja, jotka ratkaistaan vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.  

Lisätietoja:  

https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/paivarahalaskuri/ 

https://finka.fi/ansiopaivaraha/ansiopaivarahan-suuruus/ 

https://finka.fi/ansiopaivaraha/ansiopaivarahan-suuruus/etuuksien-verotus/