Jäsenyyden päättyminen

Finkaan kuulumalla vakuutat itsesi irtisanomisten- ja lomautusten varalta. Finkan jäsenenä voit hakea myös vuorottelukorvausta.

Jäsenyyden ei tarvitse päättyä alan- tai työpaikan vaihdokseen, sillä jäsenenä voivat olla kaikkien alojen palkansaajat.

Jos kuitenkin haluat päättää jäsenyytesi, sinun tulee tehdä se kirjallisella eroilmoituksella, esimerkiksi sähköpostilla.

Jäädessäsi vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäsenyys jatkuu katkeamatta ellet erillisellä ilmoituksella päätä jäsenyyttäsi.

Työttömyysturvalain mukaan työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta. Jos työntekijä lomautetaan, työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta.

Jäsenyytesi päättyessä kesken kalenterivuoden, tulee jäsenmaksujen olla suoritettu jäsenyyden eropäivään saakka. Voit maksaa jäsenyyskuukausien jäsenmaksun kyseisen vuoden jäsenmaksulaskulla. Jäsenyyttä ei pääsääntöisesti voi päättää takautuvasti.

Siirtyessäsi toiseen kassaan huolehdi siitä, että olet suorittanut jäsenmaksusi Finkalle jäsenyyden päättymiskuukauden loppuun saakka. Siirtojäsenyyden ehdot täyttyvät, kun kassavaihdos tapahtuu kuukauden sisällä edellisen kassajäsenyyden päättymisestä.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja sen kalenterivuoden ajalta, johon jäsenmaksu kohdistuu, hänet voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksu on maksamatta.