Työttömyyskassaan liittyminen

Jäsenyys Finkassa voi turvata toimeentulosi, mikäli jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan.

Finkan jäseneksi voi liittyä jokainen palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka

  • on suorittanut toisen asteen tai ylemmän tutkinnon tai
  • työskentelee toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tai
  • työskentelee esittävän taiteen alalla esimerkiksi muusikkona, laulajana tai näyttelijänä tai
  • työskentelee edellä mainittujen alojen opettajana tai
  • työskentelee edellä mainittujen alojen järjestöissä tai muissa organisaatioissa tai
  • opiskelee johonkin edellä mainituista tutkinnoista tai aloista

Finkan jäsenenä voit saada työttömyyden tai lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon työttömyyden tai lomautuksen alkaessa. Kassan jäsenenä jo 2000 €:n palkkatuloilla per kuukausi saat noin 58,64 euroa / päivä päivärahaa.

Finka maksaa myös vuorottelukorvausta. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle. Finkassa vuorottelukorvauksen määrä lasketaan palkkatuloistasi.

Kertaalleen hyväksytty jäsenyys säilyy työpaikan tai alan vaihdoksesta tai seuraavien tutkintojen suorittamisesta huolimatta.

Siirtyminen toisesta kassasta Finkan jäseneksi kannattaa tehdä kuukauden kuluessa. Näin varmistat ansiopäivärahaoikeutesi säilymisen kassan vaihdosta huolimatta.

Henkilö, joka ei kuulu Finkaan, voi hakea työttömyys- tai vuorottelukorvausta Kelasta. Kelan maksaman päivärahan suuruus on kaikille sama työttömyyttä edeltävästä tulotasosta riippumatta.

Tarkista mahdollisuutesi liittyä, jos omistat tai perheesi omistaa osuuksia yrityksestä, jossa työskentelet. Päätoiminen yrittäjä ei voi vakuuttaa itseään tehokkaasti Finkassa.

Finkan jäsenyydestä maksat vuosittain jäsenmaksua. Kalenterivuoden 2021 jäsenmaksu on 198 euroa. Finanssivalvonta vahvistaa kassan jäsenmaksun.

Liittyessäsi jäseneksi kesken kalenterivuotta, maksat liittymisvuoden jäsenmaksua jäsenyyskuukausien mukaan. Vuonna 2021 liittyvä maksaa jäsenyydestään 16,50/euroa/kk.