Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015

Eduskunta on hyväksynyt 29.6.2015 lakimuutoksen 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta.

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, jos ansiopäivärahan saaja työskentelee 26 viikkoa ja täyttää uudelleen ansiopäivärahan työssäoloehdon.

 

1.8.2015 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä päivärahaa ei kuitenkaan lasketa uudelleen, jos:

  • Henkilö on täyttänyt 58 vuotta työssäoloehdon täyttyessä ja
  • Uusi päiväraha olisi aiempaa pienempi

Lakimuutos koskee niitä henkilöitä, joiden työssäoloehto täyttyy uudelleen 1.8.2015 tai sen jälkeen.