Historia

”Toive työttömyyskassan perustamisesta tuli sekä Merkonomiliiton että ihmisten puolelta. Oma kassa oli merkonomeille tärkeä asia. Harvoin jouduttiin asioista kassan hallituksessa äänestämään, oltiin aina samoilla linjoilla” kertoo perustajajäsen ja kassan hallituksen puheenjohtaja Väinö J. Tuominen perustamisajasta.

Työttömyyskassa Nomit, entinen Merkonomien Työttömyyskassa, on palvellut jäsenistöään jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Merkonomiliitto perusti valtakunnallisesti toimivan kassan vuonna 1968 palvelemaan ja turvaamaan jäsenistönsä arkea.

Kassan toiminta alkoi vuonna 1968 ja ensimmäiset avustukset maksettiin vuoden 1969 aikana. Kassan toiminnan alkuvuosina merkonomien kuten muidenkin toimihenkilöryhmien työttömyys oli verraten yleistä. Kassan jäseniksi pääsivät alkuvuosikymmeninä kaikki 17 -vuotta täyttäneet merkonomin tutkinnon suorittaneet ja palkkatyössä olevat Suomen kansalaiset. Kassan perustehtävä oli päivä- sekä matkustusavustus, joka pohjautui vapaaehtoiseen työttömyysvakuutukseen. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kassaan kuului 801 jäsentä. Jäsenmaksua maksettiin viisi markkaa koko vuodelta vuonna 1968. Nykyään Työttömyyskassa Nomitin jäsenmäärä on noin 14 000. Ansiotason kehittyessä ja työttömyyskassan maksamien avustusten kasvaessa vuosijäsenmaksu on kohonnut pikkuhiljaa. Vuonna 2011 kassan vuosijäsenmaksu oli 108 euroa riippumatta jäsenen ansiotasosta.

Ennen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahajärjestelmää työttömille maksettiin yhtäläinen päiväraha. Vuonna 1968 sosiaaliministeriön työttömyyskassoille antaman ohjeen mukaan työttömälle maksettiin 10 tai 13 markkaa päivältä. Mikäli työttömällä oli kotona huollettavia lapsia tai vanhempia elätettävänä maksettiin hänelle 16,50 markkaa päivältä. Töistä kieltäytyminen oli jo 1960-luvulla este päivärahan maksamiselle. Neljä vuosikymmentä ei ole poistanut edellä mainittua pääsääntöä, vaikka työttömyyskassojen toiminta on muuten muuttunut merkittävästi. Nykyään kassa tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden vuorottelukorvaukseen sekä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Perinteikäs Merkonomien Työttömyyskassa vaihtoi nimensä joulukuussa 2007 Työttömyyskassa Nomitiksi. Nimenmuutos perustui opetusministeriön vuonna 2004 päättämiin koulutusala-, opintoala- ja koulutusasteluokituksen muutoksiin.

Vuonna 2013 Nomit aloitti sulautumisneuvottelut Journalistien-, esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan (JET-kassa) kanssa. Sulautumispäätöksen jälkeen Nomit ja Jet sulautuivat yhdeksi kassaksi 1.1.2014 lukien ja näiden kahden kassan liitosta syntyi Työttömyyskassa Finka.