Edustajisto

Kassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan edustajiston kokous.

Edustajat valitaan sähköisillä vaaleilla. Edustajiston toimikausi on neljä (4) vuotta ja edustajan toimikausi päättyy seuraavan vaalin päättyessä.

Kassan edustajiston kokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Edustajiston kokouksen kokouskutsu liitteineen lähetetään edustajiston jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kassan säännöissä luetellaan edustajiston tehtävät ja edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajiston jäsenet valitaan Finkan asiamiespiireistä. Finkalla on neljä (4) asiamiespiiriä, joista jokaisesta valitaan edustaja ja tälle henkilökohtainen varaedustaja jokaista alkavaa 1 500 jäsentä kohti. Asiamiespiirin jäsenmäärä lasketaan vaalia edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.) mukaan.

Vuoden 2018 vaalien edustajien määrä asiamiespiireittäin oli

  • Suorajäsenet: 7 edustajaa ja 7 henkilökohtaista varaedustajaa
  • Journalistit: 6 edustajaa ja 6 henkilökohtaista varaedustajaa
  • Muusikot: 2 edustajaa ja 2 henkilökohtaista varaedustajaa
  • Näyttelijät: 1 edustaja ja 1 henkilökohtainen varaedustaja

Ehdolle edustajistoon voi asettua jokainen Finkan jäsen. Jäsen voi asettua ehdolle siihen asiamiespiiriin johon hän jäsenyytensä perusteella kuuluu.

Äänioikeutta vaaleissa voi käyttää jokainen Finkan jäsen. Jäsenen on ilmoittauduttava äänestäjäksi, jotta hän voi äänestää oman asiamiespiirinsä ehdokasta. Äänestäjäksi ilmoittautuminen tapahtuu vaalia edeltävän kuukauden aikana.

Työttömyyskassa Finkan vaalijärjestyksen voit lukea täältä.

Nykyisen edustajiston toimikausi on 2018-2021. Edustajien nimet ovat nähtävillä kohdassa Kassan hallinto.