Palkansaaja- tai yrittäjäasemassa työllistymisestä

Vuoden vaihteessa voimaan astuneen työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän muutoksen myötä ansaintatarkoituksessa tehtävää toimintaa katsotaan harjoitettavan joko palkansaaja- tai yrittäjäasemassa työttömyysturvalakia sovellettaessa. Lähtökohtana on edelleen, että henkilön ollessa työnhakijana TE-toimistossa tulee kaiken tyyppisestä työllistymisestä ilmoittaa TE-toimistolle, riippumatta siitä tapahtuuko tämä palkansaaja- vai yrittäjäasemassa.

Huomioithan, että työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on asianmukainen TE-toimiston antama työvoimapoliittinen lausunto, jossa otetaan kantaa esim. mahdollisen yritystoiminnan sivu-/ päätoimisuuteen tai työskentelyn osa-aikaisuuteen. Selvitä tarvittaessa oma tilanteesi TE-palveluiden verkkopalvelussa www.te-palvelut.fi tai TE-toimistossa.