Yleinen

Ansiopäivärahan kesto lyhenee ja määrä alenee ›

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jossa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa ja leikataan korotusosia. Lisäksi kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta, mikä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Indeksimuutoksen ja korotetun ansio-osan leikkauksen vuoksi ansiopäivärahan taso laskee vuodenvaihteessa kaikilla päivärahan saajilla.   Työttömyysturvalain muutosten myötä: Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. […]

Lue lisää ›

Tietopaketti työvoimapoliittisista muutoksista ›

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät työvoimapoliittiset lakimuutokset työttömyysturvaan, jotka tulevat voimaan 1.1.2017.   Omaehtoiset opinnot Lakimuutoksen myötä kulukorvausta ei enää makseta omaehtoisten opintojen ajalta. Muutos koskee opintoja, jotka on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen.   Lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta Lakimuutoksen myötä enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta maksetaan […]

Lue lisää ›

Palkansaaja- tai yrittäjäasemassa työllistymisestä ›

Vuoden vaihteessa voimaan astuneen työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän muutoksen myötä ansaintatarkoituksessa tehtävää toimintaa katsotaan harjoitettavan joko palkansaaja- tai yrittäjäasemassa työttömyysturvalakia sovellettaessa. Lähtökohtana on edelleen, että henkilön ollessa työnhakijana TE-toimistossa tulee kaiken tyyppisestä työllistymisestä ilmoittaa TE-toimistolle, riippumatta siitä tapahtuuko tämä palkansaaja- vai yrittäjäasemassa. Huomioithan, että työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä on asianmukainen TE-toimiston antama työvoimapoliittinen lausunto, jossa otetaan kantaa esim. […]

Lue lisää ›

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015 ›

Eduskunta on hyväksynyt 29.6.2015 lakimuutoksen 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta. Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, jos ansiopäivärahan saaja työskentelee 26 viikkoa ja täyttää uudelleen ansiopäivärahan työssäoloehdon.   1.8.2015 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä päivärahaa ei kuitenkaan lasketa uudelleen, jos: Henkilö on täyttänyt 58 vuotta työssäoloehdon täyttyessä ja Uusi päiväraha olisi aiempaa pienempi Lakimuutos koskee niitä henkilöitä, joiden työssäoloehto täyttyy […]

Lue lisää ›

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Ratavartijankatu 2 B, 00520 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi