Yleinen

Osa määräaikaisista lakimuutoksista saa jatkoa ›

Osa koronapandemian vuoksi säädetyistä määräaikaisista työttömyysturvalain muutoksista saa jatkoa. Osan voimassaolo sen sijaan päättyy alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 31.12.2020. Alla tarkempi erittely lakien voimassaolosta:   Sovitellun päivärahan suojaosa pysyy 500 eurossa 31.3.2021 asti. Myöskään ns. erityistä sovittelujaksoa ja laskennallista työtuloa ei sovelleta.   Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella 31.3.2021 asti   Yrittäjä […]

Lue lisää ›

Työsuhde irtisanottu? Sopimus työsuhteen päättymisestä? Työnantaja maksaa paketin? Mitä nyt? ›

Tulitko irtisanotuksi? Oletko tehnyt sopimuksen työsuhteen päättymisestä? Maksaako työnantaja sinulle työsuhteen päättymiseen liittyvän korvauksen eli taloudellisen etuuden?   Mitä nyt?   1) Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi   Tarkista työsuhteesi viimeinen päivä joko irtisanomisilmoituksesta tai sopimuksesta. Irtisanomisajalla olet vielä työsuhteessa ja työsuhde päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä.   Jos työnantaja ei ole noudattanut irtisanomisaikaa ja maksaa sinulle irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta, työsuhde […]

Lue lisää ›

Työttömyysturvalain muutokset, apuraha sekä ohjeita päivärahan hakemiseen ja liitteisiin ›

Eduskunta on hyväksynyt ansiopäivärahan suojaosan korotuksen sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisen. Muutokset ovat väliaikaisia.    Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa.  Muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen […]

Lue lisää ›

UKK Lomautuksista ›

Työnteon keskeytyminen tai peruuntuminen koronaviruksen vuoksi Jos työntekosi keskeytyy tai estyy koronaviruksen vuoksi, mutta et itse sairastu, voi kyseessä olla lomautukseen rinnastettava syy. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus 14 vuorokautta työnteon keskeytymisen alkaessa. Mikäli keskeytys jatkuu, voi työnantaja lomauttaa sinut. Tällöin sinun tulee ilmoittaa TE-toimistoon työnteon keskeytymisestä lomautuksen / lomautukseen rinnastettavan syystä ja käynnistää työnhaku. Lomautuksen ajalta […]

Lue lisää ›

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset ja vinkkejä päivärahan hakemiseen ›

Eduskunta hyväksyi työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset.  Muutokset koskevat omavastuuaikaa, lomautetun enimmäisajan kulumista sekä jäsenyys- ja työssäoloehtoa. Laki on voimassa ajalla 15.4. – 6.7.2020.    Omavastuu  Muutoksen myötä sekä työttömälle että lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta myös omavastuuajalta, mikäli omavastuun ensimmäinen päivä on ajalla 16.3. – 6.7.2020.    Lomautetun enimmäisaika  Mikäli lomautus alkaa ajalla 16.3. – 30.6.2020, ei tällä ajalla maksettuja päiviä huomioida ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaikaan.   […]

Lue lisää ›

Ajankohtaista koronaviruksesta – UKK lomautuksista ›

Koronavirus vaikuttaa olennaisesti myös Työttömyyskassa Finkan jäsenistöön ja heidän työtilanteeseensa. Tilanne tulee siten näkymään myös Työttömyyskassa Finkassa. Kassa tekee kaikkensa turvatakseen ydintehtäviensä sujumisen poikkeusolosuhteissa. Hakemusmäärien kasvu tulee ruuhkauttamaan kassan käsittelytilannetta. Pyydämme jäsenistöltämme tämän suhteen kärsivällisyyttä. Turvataksemme käsittelyresurssit pyydämme välttämään tarpeettomia yhteydenottoja kassaan. Ennen yhteydenottoa pyydämme tarkistamaan, löydätkö kysymykseesi vastauksen kassan kotisivuilta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta […]

Lue lisää ›

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020 ›

Työttömyyskassat alkavat saada palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020. Tulorekisterin myötä ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitse jatkossa liittää niin paljon tietoja. Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista vuoden 2019 alusta alkaen. Työttömyyskassat alkavat saada nämä palkkatiedot käyttöönsä vuodenvaihteesta lähtien. Tulorekisterin myötä työttömyyskassat noutavat työttömyysturvaa hakevan jäsenen palkkatiedot ensisijaisesti tulorekisteristä. Tämä tarkoittaa, että työnantajan ei useimmin enää tarvitse täyttää erillistä palkkatodistusta […]

Lue lisää ›