Ansiopäivärahan kesto lyhenee ja määrä alenee

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jossa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa ja leikataan korotusosia. Lisäksi kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta, mikä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Indeksimuutoksen ja korotetun ansio-osan leikkauksen vuoksi ansiopäivärahan taso laskee vuodenvaihteessa kaikilla päivärahan saajilla.

 

Työttömyysturvalain muutosten myötä:

  • Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika lyhenee 300 päivään. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
  • Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään.
  • Pitkän työhistorian perusteella maksettavasta korotusosasta luovutaan.
  • Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosaa alennetaan 58/35%:sta 55/25%:iin.

Uusi lyhyempi enimmäisaika koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahakauden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Seitsemän päivän omavastuuaika koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Pitkän työuran perusteella voidaan maksaa korotusosaa 30.6.2017 asti, jos työsuhde päättyy viimeistään 31.12.2016. Korotusosien määrä alenee välittömästi kaikilla saajilla (myös pitkän työuran perusteella korotusosaa 1.1.-30.6.2017 saavat).

Katso myös tietopaketti työvoimapoliittisista muutoksista.