Työskentely apurahalla

Mikäli työskentelet apurahalla, ilmoita siitä heti TE-toimistolle. 

Jos työskentelet apurahalla, oikeus ansiopäivärahaan riippuu siitä, katsooko TE-toimisto apurahatyöskentelyn päätoimiseksi vai sivutoimiseksi. Jos TE-toimisto katsoo apurahatyöskentelyn päätoimiseksi, ei ansiopäivärahaa voida maksaa, mutta jos TE-toimisto katsoo apurahatyöskentelyn sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa maksaa apurahan estämättä. TE-toimisto antaa asiasta työttömyyskassalle lausunnon. 

Jos apurahatyöskentely on aloitettu työttömänä ollessa, ei TE-toimisto työskentelyn neljän ensimmäisen kuukauden aikana arvioi sen pää- ja sivutoimisuutta ja ansiopäivärahaa voidaan tämän ajan maksaa apurahan estämättä. Vasta tämän neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto ottaa kantaa apurahatyöskentelyn pää- ja sivutoimisuuteen ja oikeus ansiopäivärahaan siitä eteenpäin ratkeaa TE-toimiston lausunnon perusteella. Neljän kuukauden määräajan (”tutkimattoman ajan”) voi saada uudelleen, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen. 

Apurahan vaikutus ansiopäivärahan määrään riippuu siitä, onko apuraha verollinen vai veroton. Veronalainen apuraha on ns. soviteltavaa tuloa, jolloin apuraha vähentää osittain ansiopäivärahaan määrää, kun taas veroton apuraha ei vaikuta ansiopäivärahan määrään mitenkään. 

Ilmoita aina apurahatyöskentelyn alkamisesta ja päättymisestä sekä siinä tapahtuvista muutoksista TE-toimistolle. Ilmoittamalla apurahatyöskentelystä ja siinä tapahtuvista muutoksista TE-toimistolle heti niiden ollessa ajankohtaisia, nopeutat asiasi käsittelyä työttömyyskassassa. 

Apurahatyöskentelyä ei ilmoiteta päivärahahakemuksella työsuhteena eikä työpäivinä. Apurahatyöskentelyn alkamisesta ja sen kokonaiskestosta riittää ilmoitus vapaamuotoisesti esimerkiksi hakemuksen lisätiedoissa. Toimita kopio apurahapäätöksestä kassalle. 

Enintään kahden viikon apurahatyöskentelyä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle.  

Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.