Palkansaajan jälkisuoja

Aloittaessasi päätoimisen yritystoiminnan, voit vakuuttaa itsesi palkansaajakassassa enintään 18 kuukauden jälkisuojan ajan. Jälkisuoja-aika alkaa siitä päivämäärästä kun olet ryhtynyt päätoimiseksi yrittäjäksi. Jos yritystoimintasi päättyy 18 kuukauden jälkisuojan aikana, sinulla on oikeus saada päivärahaa palkansaajakassasta yrittäjyyttä edeltäneiden palkkatulojen perusteella.

Sinulle ei makseta päivärahaa palkansaajakassasta lainkaan jos yritystoiminta päättyy 18 kuukauden jälkisuoja-ajan jälkeen.

Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyessäsi sinun kannattaa liittyä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi turvataksesi oikeutesi ansiopäivärahaan mahdollisen työttömyyden kohdatessa.

Yrittäjän työssäoloehto (15 kk) karttuu ainoastaan yrittäjäkassan jäsenenä.

Jos jäät työttömäksi ennen kuin olet täyttänyt yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehdon, sinulla on oikeus siihen työttömyyspäivärahaan, joka sinulle maksettaisiin, jos olisit edelleen palkansaajakassan jäsen. Edellytyksenä tälle on, että liityit yrittäjäkassaan kuukauden kuluessa palkansaajakassasta eroamisesta. Päivärahan myöntää ja maksaa yrittäjäkassa.

 

Lisätietoja yrittäjän ansiopäivärahasta www.syt.fi.