Pää- ja sivutoiminen yrittäjyys

Finka on palkansaajan työttömyyskassa, joten päätoimisena yrittäjänä voit vakuuttaa itsesi tehokkaasti vain yrittäjäkassan jäsenenä. Yrittäjille tarkoitetun työttömyyskassan löydät osoitteesta  www.syt.fi.

Työttömyysturvalaissa päätoimisena yrittäjänä pidetään henkilöä, jonka katsotaan saavan pääasiallisen toimeentulonsa yritystoiminnasta. Päätoiminen yritystoiminta on työttömyysturvalain mukaan aina este työttömyysetuuden myöntämiselle. Työttömyysturvalain mukainen päätoimisen yrittäjän määritelmä luettavissa täältä (ladattava pdf)

Sivutoiminen yrittäjä voi vakuuttaa itsensä Finkassa. Sivutoimisella yrittäjällä voi olla oikeus ansiopäivärahaan, mikäli yritystoiminnan vaatima työnmäärä on niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokopäiväisen työn vastaanottamiselle. Sivutoimisesta yritystoiminnasta saatu tulo otetaan huomioon ansiopäivärahan määrässä viimeksi vahvistetun verotuksen tietojen pohjalta (henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä) ja yritystulot tarkistetaan vuosittain verotuspäätöksen toimittamisen jälkeen.

Työttömyystilanteessa ratkaisun siitä, onko henkilö pää- vai sivutoiminen yrittäjä, tekee aina TE-toimisto. Te-toimiston ratkaisu pää- tai sivutoimisuudesta perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon mm. kaikki toiminnan työllistävyydestä saatu selvitys. Kun henkilö jää työttömäksi ja ilmoittautuu te-toimistoon työnhakijaksi hänen velvollisuutenaan on antaa selvitys harjoittamastaan yritystoiminnasta te-toimistolle.

Sivutoimista yritystoimintaa aloittavan henkilön osalta tulot otetaan ansiopäivärahassa huomioon ennakkoverolipun tietojen pohjalta toiminnan ensimmäisenä vuonna.

Velvollisuutenasi on ilmoittaa TE-toimistolle ja Finkalle yritystoiminnan aloittamisesta tai yritystoiminnassasi tapahtuvista muutoksista.

Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.