Lomautus

Lomautuksen ajalta voi hakea päivärahaa.

Päivärahan maksamista ja hakemista koskevat samat edellytykset kuin työttömyyden ajalta haettavaa päivärahaa. Lomautetun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon.

 

Päivärahaa haetaan takautuvasti myös lomautuksen ajalta. Ensimmäinen hakemuksen tulee olla vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta. Tämän jälkeen päivärahaa haetaan neljän täyden kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa, riippuen lomautustavasta. Kassa asettaa sopivan hakurytmin ensimmäisen hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Hakemuksen liitteineen voi lähettää eAsioinnin kautta tai postitse.

 

Jos lomautus toteutetaan vuoroviikkolomautuksena, lyhennettynä työviikkona tai lyhennettynä työpäivänä, kannattaa hakemus lähettää kassalle vasta sitten, kun omavastuuaika on täyttynyt. Omavastuu ei vanhene kolmessa kuukaudessa, joten ensimmäisen hakemuksen voi lähettää kerralla esimerkiksi yhdeltä tai kahdelta kuukaudelta.

 

Ensimmäisen hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa palkkatodistus vähintään 26 viikolta lomautusta edeltävältä ajalta, kopio työsopimuksesta ja kopio lomautusilmoituksesta. Mikäli lomautus on osittainen (vuoroviikko, lyhennetty työviikko tai lyhennetty työpäivä) tarvitaan hakemuksen liitteeksi aina myös hakujakson töiden palkkalaskelma lomautusvähennyksen tarkistamista varten.

 

Jos sinut lomautetaan myöhemmin uudelleen eikä edellisestä lomautuksesta ole kulunut kuutta kuukautta, riittää hakemuksen liitteeksi kaikki jaksojen väliin jäävät palkkalaskelmat ja uusi lomautusilmoitus. Työsopimus riittää toimittaa yhden kerran.