Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja jos vastaanotat kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustusta voit saada jo ennen varsinaisen työn alkua, jos aloitat vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (33,78 euroa vuonna 2021) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä.

Liikkuvuusavustuksen lapsikorotus on vuonna 2021 yhdestä alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta 5,30 €, kahdesta lapsesta 7,78 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,03 € päivässä.

Mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikastasi tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta, voit saada liikkuvuusavustusta korotettuna. Korotusosa on 4,80 euroa päivässä vuonna 2021.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

Liikkuvuusavustuksen kesto
Työn kesto vähintään Avustuksen kesto
2 kk 1 kk
3 kk 1,5 kk
4 kk 2 kk

Liikkuvuusavustuksen enimmäiskesto ei pitene, vaikka etuutta maksettaisiin vähemmältä kuin viideltä päivältä viikossa.

Avustuksen maksaminen edellyttää, että

  • edestakainen työmatkasi tai koulutukseen liittyvä matkasi on työn tai koulutuksen alkaessa (tai muuttaessasi työn perässä työstä sovittaessa) kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
  • sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn tai koulutuksen aloittamista
  • työsi kestää vähintään kaksi kuukautta

Voit hakea avustusta, vaikka sinulla ei vielä olisi kaikkia hakemuksen liitteitä, kuten työsopimusta. Puuttuvat liitteet voi toimittaa kassaan myöhemmin. Liikkuvuusavustusta tulee hakea 3 kuukauden kuluessa työn tai työhön liittyvän koulutuksen alkamisesta.