Ansiopäivärahan suuruus

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,34 prosenttia vuonna 2021 täyttyvissä työssäoloehdoissa.

Ansiopäiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka on 33,78 euroa/päivä. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta 3 209,10 euroon asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 prosenttia.

Lapsikorotus maksetaan huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista ja korotuksen määrä on

  • yhdestä lapsesta 5,30 €/pv
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,78 €/pv
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 10,03 €/pv

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa.

Voit laskea arvion tulevasta ansiopäivärahastasi päivärahalaskurilla.