Ansiopäivärahan kesto

Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti:

Työhistoria Ikä Enimmäiskesto
Enintään kolme vuotta 300 päivää
Yli kolme vuotta 400 päivää
Vähintään viisi vuotta Vähintään 58 vuotta 500 päivää

Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa (400 päivää / 5 = 80 viikkoa).

Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun täytät työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen uudelleen työssäoloehdon. Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta löytyy Kelan verkkosivustolta: Työmarkkinatuki

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt vuosina 1950–1954 ja täytät 59 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
  • olet syntynyt vuosina 1955–1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiväoikeutta ei ole, jos ansiopäivärahan maksaminen perustuu yrittäjän työssäoloehtoon.

 

Vuosina 1950-1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana. Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot. Hän on

  • syntynyt vuosina 1950-1957
  • täyttänyt 62 vuotta
  • saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.
  • 1.1.2020 alkaen lisäpäiväoikeuden ikärajat ovat

  • syntynyt vuosina 1955-1956 / Jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • syntynyt vuosina 1957–1960 / Jos henkilö on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä
  • syntynyt 1961 tai sen jälkeen / Jos henkilö on täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä