Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa eAsioinnin kautta tai postitse lähetettävällä lomakkeella. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen liitteineen kuitenkin jo kahden viikon työttömyyden jälkeen. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Kassa ottaa huomioon omavastuupäivät ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät. Ansiopäivärahan hakuaika on kolme kuukautta takautuvasti siitä päivästä lukien, josta etuutta halutaan saada.

Huolella täytetty hakemus ja kaikkien tarvittavien liitteiden lähettäminen yhdellä kertaa nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä. Ellei hakemuksessasi ole kaikkia tarvittavia liitteitä, niitä pyydetään sinulta vasta silloin, kun hakemuksesi käsittely alkaa.

Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää sinulle päätöksen etuuden maksuperusteista, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen ansiopäivärahaa varten.

Ansiopäivärahaoikeuden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika on viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan mittainen 1.1.2018 alkaen ja se asetetaan, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti kuitenkin enintään kerran vuodessa. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisestä työsuhteesta lasketun päiväpalkan perusteella. Jaksotusajalta ei makseta päivärahaa. Esimerkki:  Hakijan päiväpalkka on 100 euroa. Hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä 10 000 euroa ns. kultaisena kädenpuristuksena. Korvaus jaksotetaan päiväpalkan mukaan: 10 000 / 100 = 100. Näin hakijalle ei makseta päivärahaa 100 päivän (ma-pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.

Jos olet itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen tai kieltäydyt työstä, koulutuksesta tai työllistymissuunnitelman laatimisesta, voi seurauksena olla TE-toimiston määräämä korvaukseton määräaika eli ns. karenssiaika. TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassalle sitovan lausunnon, joka estää ansiopäivärahan maksamisen kyseiseltä ajalta.

Muistathan ilmoittaa välittömästi työttömyyskassalle, jos tilanteessasi tapahtuu muutos. Työtulosta tai sosiaalietuudesta ilmoittamatta jättäminen katsotaan väärinkäytökseksi. Jos työttömyysetuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus peritään takaisin.