Ansiopäivärahan edellytykset

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

  • olet kokonaan tai osittain työtön tai lomautettu
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias).

Jos jäät työttömäksi, aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Ilmoittauduttuasi työnhakijaksi TE-toimistoon kassa saa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi ansiopäivärahaan automaattisesti TE-toimistosta.

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla ja sen tulee olla voimassa myös silloin, kun teet osa-aikatöitä ja haet soviteltua päivärahaa. Ilmoittaudu TE-toimistoon myös aina työvoimapoliittisen toimenpiteen tai työllistämistukijakson päättymisen jälkeen. Ansiopäivärahaa voidaan myöntää ja maksaa vain sellaiselta ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa.