Tulokset haulle: lomautus

Lomautus ›

Lomautuksen ajalta voi hakea päivärahaa. Päivärahan maksamista ja hakemista koskevat samat edellytykset kuin työttömyyden ajalta haettavaa päivärahaa. Lomautetun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon.   Päivärahaa haetaan takautuvasti myös lomautuksen ajalta. Ensimmäinen hakemuksen tulee olla vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta. Tämän jälkeen päivärahaa haetaan neljän täyden kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa, […]

Lue lisää ›

Työttömyysturvalain muutokset, apuraha sekä ohjeita päivärahan hakemiseen ja liitteisiin ›

Eduskunta on hyväksynyt ansiopäivärahan suojaosan korotuksen sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisen. Muutokset ovat väliaikaisia.    Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Suojaosan suuruus oli aiemmin 300 euroa.  Muutos tulee voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen […]

Lue lisää ›

UKK Lomautuksista ›

Työnteon keskeytyminen tai peruuntuminen koronaviruksen vuoksi Jos työntekosi keskeytyy tai estyy koronaviruksen vuoksi, mutta et itse sairastu, voi kyseessä olla lomautukseen rinnastettava syy. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus 14 vuorokautta työnteon keskeytymisen alkaessa. Mikäli keskeytys jatkuu, voi työnantaja lomauttaa sinut. Tällöin sinun tulee ilmoittaa TE-toimistoon työnteon keskeytymisestä lomautuksen / lomautukseen rinnastettavan syystä ja käynnistää työnhaku. Lomautuksen ajalta […]

Lue lisää ›

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset ja vinkkejä päivärahan hakemiseen ›

Eduskunta hyväksyi työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset.  Muutokset koskevat omavastuuaikaa, lomautetun enimmäisajan kulumista sekä jäsenyys- ja työssäoloehtoa. Laki on voimassa ajalla 15.4. – 6.7.2020.    Omavastuu  Muutoksen myötä sekä työttömälle että lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta myös omavastuuajalta, mikäli omavastuun ensimmäinen päivä on ajalla 16.3. – 6.7.2020.    Lomautetun enimmäisaika  Mikäli lomautus alkaa ajalla 16.3. – 30.6.2020, ei tällä ajalla maksettuja päiviä huomioida ansiopäivärahan 300/400/500 päivän enimmäisaikaan.   […]

Lue lisää ›

Ajankohtaista koronaviruksesta – UKK lomautuksista ›

Koronavirus vaikuttaa olennaisesti myös Työttömyyskassa Finkan jäsenistöön ja heidän työtilanteeseensa. Tilanne tulee siten näkymään myös Työttömyyskassa Finkassa. Kassa tekee kaikkensa turvatakseen ydintehtäviensä sujumisen poikkeusolosuhteissa. Hakemusmäärien kasvu tulee ruuhkauttamaan kassan käsittelytilannetta. Pyydämme jäsenistöltämme tämän suhteen kärsivällisyyttä. Turvataksemme käsittelyresurssit pyydämme välttämään tarpeettomia yhteydenottoja kassaan. Ennen yhteydenottoa pyydämme tarkistamaan, löydätkö kysymykseesi vastauksen kassan kotisivuilta tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta […]

Lue lisää ›

Osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu 1.4.2019 alkaen ›

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos on tärkeä parannus monelle osa-aika- tai keikkatyötä tekevälle, sillä se lisää tulojen säännöllisyyttä. Muutos tulee voimaan huhtikuun alussa. Nykyään osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämä on viivästyttänyt etuuden maksua […]

Lue lisää ›

Liittyminen opiskeluvaiheessa ›

Finkaan kannattaa liittyä jo opiskeluvaiheessa, kun olet työssä. Kassan jäsenyys voi turvata toimeentulosi, mikäli et työllisty heti opintojen päätyttyä. Voit saada työttömyyden ajalta ansiopäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon työttömäksi jäädessäsi. Päiväraha lasketaan työttömyyttä tai lomautusta edeltävistä palkkatuloistasi. Suuntaa antavan arvion ansiopäivärahastasi voit laskea päivärahalaskurin avulla. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava […]

Lue lisää ›

Jäsenyyden päättyminen ›

Finkaan kuulumalla vakuutat itsesi irtisanomisten- ja lomautusten varalta. Finkan jäsenenä voit hakea myös vuorottelukorvausta. Jäsenyyden ei tarvitse päättyä alan- tai työpaikan vaihdokseen, sillä jäsenenä voivat olla kaikkien alojen palkansaajat. Jos kuitenkin haluat päättää jäsenyytesi, sinun tulee tehdä se kirjallisella eroilmoituksella, esimerkiksi sähköpostilla. Jäädessäsi vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäsenyys jatkuu katkeamatta ellet erillisellä ilmoituksella päätä jäsenyyttäsi. Työttömyysturvalain mukaan […]

Lue lisää ›

Ansiopäivärahan edellytykset ›

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos olet kokonaan tai osittain työtön tai lomautettu haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) olet työttömyyskassan jäsen olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias). Jos jäät työttömäksi, aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Ilmoittauduttuasi työnhakijaksi TE-toimistoon kassa saa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi ansiopäivärahaan automaattisesti TE-toimistosta. Työnhaku on […]

Lue lisää ›

Työttömyyspäiväraha ›

Työttömyyspäiväraha turvaa taloudellista tilannettasi työttömyyden tai lomautuksen osuessa kohdalle Varmistat turvan taloudellisen tilanteesi varalle liittymällä heti Finkan jäseneksi. Finkan jäsenenä saat ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tilanteessa, jossa työsuhteesi yllättäen päättyy tai sinut lomautetaan. Nykypäivänä emme kukaan voi olla 100 prosenttisen varmoja oman työpaikkamme pysyvyydestä tai siitä, etteikö lomautus voisi joskus osua myös omalle kohdalle, joten jäsenhakemus kannattaa […]

Lue lisää ›