Määrä ja enimmäisaika

Päivärahasi lasketaan työttömyyttä välittömästi edeltävän kuuden kuukauden (26 viikon) palkkatulostasi. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Lisäksi tulosta vähennetään tyel-vähennys 4,64 % vuonna 2017 (vuonna 2016 tyel-vähennys oli 4,60). Tyel-vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Ansiosidonnaisen päivärahan määrä muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa. Perusosan määrä vuonna 2017 on 32,40 €/päivä. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta 3 078 € asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 %.

Päivärahan määrää voidaan tietyin edellytyksin maksaa korotetulla ansio-osalla korotettuna (ladattava pdf).

Lapsikorotus maksetaan huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista ja korotuksen määrä vuonna 2017 on

  • yhdestä lapsesta 5,23 €/pv
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 €/pv
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 €/pv

Päivärahan suuntaa antavan määrän voi katsoa tästä taulukosta (ladattava pdf) tai päivärahalaskurilla.

Päivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. Etuutta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa ja enintään 500 päivältä.

Ansiopäiväraha maksetaan 500 päivältä jos sinulle on ennen työttömyyttä kertynyt vähintään kolme vuotta työhistoriaa.

Ansiopäiväraha ansio-osa voi eräissä tapauksissa lyhentyä. Tämä tarkoittaa sitä, että osa 500 päivästä maksetaan perusosan suuruisena. Työttömyyskassa maksaa päivärahan alusta loppuun saakka.

Vähintään 3 vuoden työhistoria ja karenssi tai työssäolovelvoite voi aiheuttaa ansio-osan lyhentymisen 100 päivällä. Ansio-osan maksuaika lyhenee, jos

  • saat ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana karenssin tai työssäolovelvoitteen siitä syystä, että olet ilman pätevää syytä kieltäytynyt työllistymistä edistävästä palvelusta tai keskeyttänyt sellaisen.

Karenssista tai työvelvoitteesta huolimatta päiväraha maksetaan ansiopäivärahana 500 päivältä, jos olet saanut 250 ensimmäisen ansiopäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävän palvelun ajalta korotettua ansio-osaa vähintään 40 päivältä.

Karenssista ja työssäolovelvoitteesta päättää aina TE-toimisto, ei työttömyyskassa.

Alle 3 vuoden työhistoria ennen päivärahaoikeuden alkamista,

  • joten sinulle maksetaan ansiopäivärahaa 400 ensimmäistä päivää ja loput 100 päivää maksetaan perusosan suuruisena.
  • ja olet saanut karenssin tai työssäolovelvoitteen, joten sinulle maksetaan ansiopäivärahaa ensimmäiseltä 300 päivältä ja loput 200 päivää maksetaan perusosan suuruisena.

500 päivän enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun täytät työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisen jälkeen uudelleen työssäoloehdon.

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi