BLI MEDLEM E-TJÄNSTER

Arbetslöshetskassa Finka
Väverivägen 18 B 00380 Helsingfors

Telefonservice:
09 8689 400

Frågor angående förmåner:
ansioturva@finka.fi

Frågor angående medlemskap:
jasenyys@finka.fi