Inkomstrelaterad dagpenning

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa och alterneringsersättning till alterneringslediga.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. (TYJ) är en intresse- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

 

BLI MEDLEM E-TJÄNSTER

Arbetslöshetskassa Finka
Väverivägen 18 B 00380 Helsingfors

Telefonservice:
09 8689 400

Frågor angående förmåner:
ansioturva@finka.fi

Frågor angående medlemskap:
jasenyys@finka.fi