TKNomit

Merkonomien työttömyyskassa – Merkonomien asialla 50 vuotta

Liiketalouden Liitto ja Merkonomien Työttömyyskassa

”Liiketalouden Liitto LTA sai alkunsa Tampereella vuonna 1949, kun kahdeksaa kauppaopiston käyneiden yhdistystä edustanut merkonomijoukko perusti Merkonomiliiton. Tuhansien merkonomien innostuksen ja aktiivisuuden siivittämänä liitto kasvoi yli 30:n yhdistyksen yhteenliittymäksi. Se teki tunnetuksi 1940-luvulla omaksutun merkonomi-nimityksen. Jäsenkunta on tullut ryhmästä, joka kasvoi Suomen suurimmaksi ammattikoulutuksen saaneiden joukoksi. Liitto on kehittynyt sen ammatti-identiteettiä. Liiton piirissä saivat alkunsa nykyinen MJK – instituutti ja Merkonomien Työttömyyskassa.

Työttömyysturvaa, ansiosidonnaista päivärahaa ja edunvalvontaa työttömyyskassasta

Kauppaopetuksen ripeä lisääminen 1950 ja 1960-luvulla tuotti liike-elämän ja hallinnon käytettäväksi kevät keväältä yhä suuremman joukon merkonomeja. Avautuvia työpaikkoja alkoi olla 1960-luvulla vähemmän kuin työmarkkinoille tulvivia merkonomeja. Vuonna 1967 voitiin todeta, että työmarkkinoille tuli viidessä vuodessa noin 25 000 uutta merkonomia. Noin kaksi kolmasosaa heistä oli naisia.

Näissä oloissa tarvittiin toimia työttömien merkonomien hyväksi. Liitto perusti ansiosidonnaista työttömyysturvaa tarjoavan työttömyyskassan Kotkan liittokokouksessa. Merkonomien työttömyyskassa perustettiin 1968.

Aluksi kassaan liittyi vain pieni osa liiton jäsenistä. Kassan jäseniksi voivat liittyä muutkin kuin jäsenet mutta kassa ja liitto ovat silti sidoksissa toisiinsa. Liitto on vuosikymmenten kuluessa tiedottanut kassan asioista. Liiton luottamushenkilöitä on ollut kassan edustajistossa ja hallituksessa. Kassan asiamiehinä on niin ikään ollut lukuisia henkilöitä, jotka ovat samalla aktiivisesti toimineet merkonomiyhdistyksissä.

Merkonomeista on moneksi

Merkonomit ovat yksi suurimpia ammattikoulutettujen ryhmiä talouselämässämme. Koulutettujen määrä nousi selkeästi 70 -luvulla, kun kauppaopistoja perustettiin melko paljon. Tekniikan ja etenkin tietotekniikan kehitys on viidenkymmenen vuoden aikana ollut  huikeaa. Tänä aikana ovat laskukoneet kehittyneet helmitaulusta ja kynästä käsin pyöritettäviksi koneiksi ja siitä hyvin monipuolisiksi, digitaalisiksi koneiksi. Mustekynä pulloineen on vaihtunut eri vaiheiden kautta monipuoliseen näyttöpäätetekniikkaan. Tämä kaikki on muuttanut myös koulutuksen muotoja ja työtehtäviä. perinteiset toimistotyöt ovat poistuneet ja tilalle on tullut enemmän suunnittelua, markkinointiin ja hallintoon liittyviä tehtäviä.

Lähde Merkonomien asialla 50 vuotta, Pirjo Santonen ja Hannele Tamminiemi 1999

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi