Lomautusajan palkka

Lomautusajan palkka – mitä se oikeastaan on?

Työttömyyskassa Finka on palkansaajan työttömyyskassa, joka tarjoaa jäsenilleen työttömyyden ajalta muun muassa niin sanottua lomautusajan palkkaa. Käytännössä kyseisestä nimitystä ei ole edes olemassa, sillä varsinaisesti ilmaisulla tarkoitetaan soviteltua ansiopäivärahaa. Lomautusajan palkka, eli soviteltu ansiopäiväraha, on etuus jota voidaan maksaa lomautusajalta. Lomautettuna olo tarkoittaa useimmiten sitä, että henkilö on osan viikosta työttömänä ja osan viikosta töissä. Vaihtoehtoisesti lomautus voi tapahtua myös vuoroviikoittain.

Mitkä ovat edellytykset lomautusajan palkan saamiselle?

Työttömyysaikana osittain työllistyttyäsi sinulla saattaa olla oikeus hakea soviteltua päivärahaa, siis lomautusajan palkkaa, työttömyyskassa Finkasta. Soviteltu ansiopäiväraha on etuus, joka myönnetään samoilla edellytyksillä kuin ansiopäiväraha. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoittautuminen TE-toimistoon tulee tehdä heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä ja työnhaku tulee pitää voimassa.

Finkasta voit hakea lomautusajan palkkaa, eli soviteltua ansiopäivärahaa, osa-aikatyösi ajalta neljän kalenteriviikon jaksoissa tai vaihtoehtoisesti kuukauden jaksoissa palkanmaksukausiesi mukaisesti. Hakemukseen merkitään jokainen työpäivä tuntien ja minuuttien tarkkuudella sekä kopio palkkatodistuksesta. Tarkemmat ohjeet hakemista varten löydät Finkan verkkosivuilta työttömyysturva-info välilehdeltä ja sen alasivulta soviteltu ansiopäiväraha.

Miten voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta?

Parhaiten voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta liittymällä työttömyyskassa Finkaan. Jäsenyysehtonamme on vähintään toisen asteen tutkinto tai työskenteleminen luovilla aloilla (muusikot, näyttelijät, journalistit). Huomaathan, että Finkaan liittyessäsi sinun tulee liittymishetkellä työskennellä ja olla palkansaajan asemassa. Kerrytettyäsi jäsenyysaikana vähintään 26 työssäoloehtoviikkoa, voi sinulla työttömyyden kohdatessa olla oikeus ansiopäivärahaan tai soviteltuun ansiopäivärahaan. Tai niin kuin kansakielessä puhutaan, liiton päivärahaan ja lomautusajan palkkaan. Liity Finkaan ennen kuin työttömyyden uhka kohtaa sinun työpaikkaasi.

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi