Suorajäsenten asiamiespiirin vaalit

Työttömyyskassa Finkan uusi edustajisto valitaan asiamiespiireittäin toimikaudelle 2018–2021.

Asiamiespiirejä on neljä: suorajäsenet, journalistit, muusikot ja näyttelijät. Kassan sääntöjen 8 §:n mukaan edustajistoon valitaan jokaista alkavaa 1500 jäsentä kohti asiamiespiireittäin yksi varsinainen edustaja ja kullekin yksi henkilökohtainen varaedustaja. Asiamiespiirin jäsenmäärä todetaan vaalia edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.2017) mukaan.

Suorajäsenten asiamiespiiristä valitaan seuraavalle toimikaudelle seitsemän (7) varsinaista edustajaa ja kullekin henkilökohtainen varaedustaja. Vaalikelpoinen suorajäsenten edustajaksi on jokainen kassan suorajäsen. Ehdokkaaksi suorajäsenten asiamiespiiriin ilmoittaudutaan 1.2.2018 kello 0:00 – 20.2.2018 kello 24:00 välisenä aikana tämän linkin kautta. Ehdokaslista julkaistaan kassan verkkosivuilla viimeistään 28.2.2018.

Jokaisella suorajäsenellä, jonka jäsenyys on voimassa 1.1.2018, on äänioikeus suorajäsenten asiamiespiirin vaalissa. Äänestäjäksi tulee ilmoittautua sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 1.2.2018 kello 0:00 – 20.2.2018 kello 24:00 välisen ajan tämän linkin kautta. Äänestäminen on mahdollista myös kirjallisesti, jolloin äänestäjän tulee pyytää äänestyslippua sähköpostitse kassan toimistolta jasenyys (at) finka.fi 20.2.2018 kello 24:00 mennessä. Jokaiselle linkistä äänestäjäksi ilmoittautuneelle äänioikeutetulle toimitetaan henkilökohtainen äänestyslinkki hänen ilmoittamaansa sähköpostiin 1.3.2017, ja kirjallisesti äänestäville lähetetään äänestyslippu.

Vaalien sähköinen äänestysaika on 1.3.2018 kello 0:00 – 15.3.2018 kello 24:00, kirjallisen äänestyslipun tulee olla perillä kassan toimistolla viimeistään 15.3.2018 kello 15:00.

Vaalilautakunnan vahvistettua vaalituloksen, kassa lähettää edustajistoon valituille valtakirjan jäsenyydestä. Valittujen edustajien nimet julkaistaan kassan kotisivuilla maaliskuun loppuun mennessä.

Suomen Journalistiliiton, Muusikkojen liiton ja Näyttelijäliiton jäsenet voivat olla yhteydessä omaan asiamiespiiriinsä vaaleihin liittyen.

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi