Edustajisto

Kassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan edustajiston kokous.

Edustajat valitaan sähköisillä vaaleilla. Edustajiston toimikausi on neljä (4) vuotta ja edustajan toimikausi päättyy seuraavan vaalin päättyessä. Edustajiston vaalit on pidetty maaliskuussa 2014 ja kassan edustajisto on valittu toimikaudelle 2014-2017.

Kassan edustajiston kokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Edustajiston kokouksen kokouskutsu liitteineen lähetetään edustajiston jäsenelle hänen ilmoittamallaan osoitteella vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kassan säännöissä luetellaan edustajiston tehtävät ja edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajiston jäsenet valitaan Finkan asiamiespiireistä. Finkalla on neljä (4) asiamiespiiriä, joista jokaisesta valitaan edustaja ja tälle henkilökohtainen varaedustaja jokaista alkavaa 1 500 jäsentä kohti. Asiamiespiirin jäsenmäärä lasketaan vaalia edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.) mukaan.

Vuoden 2014 vaalien edustajien määrä asiamiespiireittäin on

  • Suorajäsenet: 10 edustajaa ja 10 henkilökohtaista varaedustajaa
  • Muusikot: 2 edustajaa ja 2 henkilökohtaista varaedustajaa
  • Journalistit: 7 edustajaa ja 7 henkilökohtaista varaedustajaa
  • Näyttelijät: 1 edustaja ja 1 henkilökohtainen varaedustaja

Ehdolle edustajistoon voi asettua jokainen Finkan jäsen, jonka jäsenyys on voimassa vaalivuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.). Jäsen voi asettua ehdolle siihen asiamiespiiriin johon hän jäsenyytensä perusteella kuuluu.

Äänioikeutta vaaleissa voi käyttää jokainen Finkan jäsen, jonka jäsenyys on voimassa vaalivuoden 1. päivänä (1.1.). Jäsenen on ilmoittauduttava äänestäjäksi, jotta hän voi äänestää oman asiamiespiirinsä ehdokasta. Äänestäjäksi ilmoittautuminen tapahtuu vaalia edeltävän kuukauden aikana.

Työttömyyskassa Finkan vaalijärjestyksen voit lukea täältä (ladattava pdf)

Viimeisimmät edustajiston vaalit on pidetty maaliskuussa 2014. Vuoden 2014 vaalien vaalituloksen perusteella Finkan edustajistoon on valittu edustajat toimikaudelle 2014-2017. Edustajien nimet on nähtävillä kohdassa Hallinto.

 

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi