Tiedotteet

Hakemusten käsittelytilanne ›

Hakemukset, joita käsitellään parhaillaan ovat viikolla 48 saapuneita ensihakemuksia ja viikolla 48 saapuneita jatkohakemuksia, joissa on esimerkiksi työskentelypäiviä. Kaikki kassalle saapuvat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä eikä kiirehtiminen ole mahdollista. Olethan huolehtinut siitä, että hakemuksessasi ovat kaikki tarvittavat liitteet. Jos hakemuksestasi puuttuu liitteitä, niitä pyydetään sinulta vasta sitten, kun hakemuksesi käsittely alkaa. Lisäselvitysten pyytäminen aiheuttaa maksatuksen viivästymistä. Tiesithän, […]

Lue lisää ›

Työttömän opiskelu helpottuu vuodenvaihteessa ›

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä työttömän lyhytkestoinen opiskelu helpottuu. Enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi aloittaa ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan. Samalla aktiivimallin edellytykset muuttuvat niin, että lyhtykestoiset ja sivutoimiset opinnot kerryttävät aktiivisuutta. Lyhytkestoiset eli enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos työtön on vähintään 25 […]

Lue lisää ›

Esitettyjä muutosehdotuksia työttömyysturvaan ›

Aktiivimalli II Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut esitysluonnoksen omaehtoisen työnhaun mallista, eli ns. aktiivimalli II: sta. Alla olevasta linkistä voit lukea luonnoksen sisällöstä tarkemmin. Kassa tiedottaa verkkosivuillaan lisää aiheesta, kun aktiivimalli II valmistelu etenee. https://www.tyj.fi/fin/ajankohtaista/?2018-6-Aktiivimalli-II-n-valmistelu-etenee&nid=654   Lyhytkestoinen opiskelu Hallitus on antanut esityksen lyhytkestoisten opintojen helpottamisesta niin, että henkilö voisi aloittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot […]

Lue lisää ›

Työttömyysturvalain muutoksia vuonna 2018 ›

Muutoksia lyhytkestoisen aloittavan yrittäjän aseman ja liikkuvuusavustuksen saamiseen 1.1.2018 lukien Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan jatkossa vasta 4 kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta. Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa ottamaan […]

Lue lisää ›

Uusi liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja ›

Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden 2017 alusta liikkuvuusavustus-nimistä etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa työsi kestää vähintään kaksi kuukautta […]

Lue lisää ›

Julkaistu tiedote vuoden 2017 lakimuutoksista ›

Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jossa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa ja leikataan korotusosia. Lakimuutos toteutuu hallituksen esityksen mukaisena. Lakimuutoksen myötä:  Päivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintäänkolmen vuoden työhistoria, enimmäisaika lyhenee 300 päivään. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään […]

Lue lisää ›

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi