Aktiivisuusedellytys

Työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan päivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Mikäli et täytä aktiivisuusedellytystä, työttömyysetuutesi tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa. Niillä, jotka saivat ansiopäivärahaa vuoden 2018 alkaessa, ensimmäinen 65 maksupäivän tarkastelujakso alkoi 1.1.2018. Jos olet jäänyt työttömäksi tämän jälkeen, ensimmäinen tarkastelujaksosi alkaa, kun sinulle aletaan maksaa ansiopäivärahaa.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana

  • olet työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran, eli 18 tuntia tai työsuhteessa jossa luovan tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva ja veronalainen tulo on vähintään 276,51 euroa
  • ansaitset yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241 euroa)
  • olet yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
  • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
  • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan tarkastelujaksolla täyttyneen, ansiopäivärahasi maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä.

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Lisäksi tietyissä tilanteissa, muun muassa työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.

Tietyissä tilanteissa aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos

  • olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odotat päätöstä
  • työskentelet omais- tai perhehoitajana
  • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
  • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Yllä mainitusta tilanteesta kannattaa ilmoittaa työttömyyskassalle viipymättä.

4,65 prosentin vähennys seuraavan 65 maksupäivän ajaksi lasketaan aina täydestä päivärahasta. Jos ansiopäivärahaasi on alennettu ja aktiivisuusedellytys jää täyttymättä myös kuluvalla tarkastelujaksolla, seuraavan 65 maksupäivän päivärahan määrä lasketaan täydestä, ei kertaalleen alennetusta päivärahasta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aktiivimallista (STM)

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi