Ansiopäivärahan suuruus

Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurin avulla.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään työssäoloehdon täyttävän ajan vakiintuneesta palkasta. Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan palkat sellaisilta kalenteriviikoilta, joilta työssäoloehto kertyy. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vähennys on 4,64 prosenttia vuonna 2017 täyttyvissä työssäoloehdoissa.

Ansiopäiväraha muodostuu perus- ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa vastaa Kelan peruspäivärahaa, joka vuonna 2017 on 32,40 €/päivä. Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta 3 078 € asti ja tämän ylittävältä osuudelta 20 %.

Lapsikorotus maksetaan huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista ja korotuksen määrä vuonna 2017 on

  • yhdestä lapsesta 5,23 €/pv
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 €/pv
  • kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 9,90 €/pv

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa.

Päivärahan suuntaa antavan määrän voi katsoa tästä taulukosta (ladattava pdf) tai päivärahalaskurilla.

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi