Takaisinperintä

LIIKAMAKSU

Joskus etuudensaaja voi joutua tilanteeseen, jolloin hänelle on maksettu aiheettomasti etuuksia työttömyyskassasta.

Liikamaksu voi johtua monista eri syistä, mutta tavallisimmat liikamaksuun johtaneet syyt ovat esim. tilanne, jossa työttömälle myönnetään takautuvasti toinen sosiaalietuus, joka vähentää työttömyyskassan maksaman etuuden määrää tai TE-toimisto antaa takautuvasti työttömyyskassalle etuuden saamista rajoittavan lausunnon.

LIIKAMAKSUN TAKAISINPERINTÄ

Silloin, kun etuutta on maksettu aiheettomasti tai määrältään liian suurena, työttömyyskassa perii pääsääntöisesti koko liikamaksun takaisin.

Ennen takaisinperintätoimiin ryhtymistä työttömyyskassa kuulee asiakasta liikamaksun johdosta ja pyytää maksusuunnitelmaa liikamaksun palauttamiseksi.

Liikamaksu voidaan periä takaisin kertamaksuna, osamaksuna tai kuittaamalla tulevista työttömyysetuuksien maksueristä asiakkaan esittämä maksusuunnitelma huomioiden.

Liikamaksusta voidaan luopua joko kokonaan tai osaksi, jos:

  1. se katsotaan kohtuulliseksi, tai
  2. jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.

Jos liikamaksu johtuu asiakkaan vilpillisestä menettelystä, liikamaksu peritään aina takaisin.

Mikäli asiakas pyytää liikamaksusta luopumista, tämän tulee esittää luotettava selvitys taloudellisesta tilanteestaan ja tarvittaessa toimittaa sosiaaliviranomaisen lausunto perheensä taloudellisesta tilanteesta.

Kuulemisen jälkeen työttömyyskassa antaa takaisinperintäpäätöksensä. Jos etuus päätetään periä takaisin, päätöksen liitteenä lähetetään maksusuunnitelman mukaiset tilisiirtolomakkeet tai ilmoitetaan muista sovituista takaisinmaksujärjestelyistä.

Jos liikamaksun saaja ei maksa liikamaksua sovitulla tavalla eikä esitä perusteltua syytä maksamatta jättämiselle, työttömyyskassa voi antaa takaisinperintäasian ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.

TAKAISINPERINTÄ JA VEROTUS

Liikamaksu voidaan periä takaisin nettomääräisenä etuuden maksuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun saakka. Tämän jälkeen työttömyyskassa perii liikamaksun takaisin bruttomääräisenä. Bruttoperintä johtuu veroteknisistä syistä. Kun etuus maksetaan takaisin bruttona, takaisin maksettu määrä vähennetään takaisinmaksuvuoden verotuksessa. Työttömyyskassa ilmoittaa verottajalle bruttomääräisenä palautetut takaisinperinnät ja verottaja oikaisee palautusvuoden lopullista verotusta. Hakija voi myös itse hakea verottajalta muutosta palautusvuoden ennakonpidätykseen, tällöin hakijan tulee pyytää työttömyyskassalta bruttoperinnän osalta palautuskuittia.

TYÖTTÖMYYSETUUS JA TAKAUTUVASTI MYÖNNETTY MUU ETUUS

LIITY JÄSENEKSI E-ASIOINTI

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki

Puhelinpalvelu:
09 8689 400

Faksi:
09 671 330

Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva@finka.fi

Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys@finka.fi